Söktermen som har 90 resultat
SV Svenska ES Spanska
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] a la cual (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] los cuales (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] quienes (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - pl.] quienes (o) [relativt pron. - subjekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] quienes (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
SV Svenska ES Spanska
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] quienes (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] quienes (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] quienes (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (pronoun) [relative pronoun] quienes (pronoun) [relative pronoun]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.] a las cuales (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.] a los cuales (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.] a quienes (o) [relativt pron. - indirekt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] los cuales (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] a la cual (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] a la cual (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] al cual (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] al cual (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] al cual (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] a quien (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] a quien (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] a quien (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] la cual (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - pl.] la cual (o) [relativt pron. - subjekt - pl.]
som (o) [sätt] igual que (o) [sätt]
som (pronoun) [relative pronoun] cual (pronoun) [relative pronoun]
som (determiner pronoun n) [(''relative'') the one(s) that] cual (determiner pronoun n) [(''relative'') the one(s) that]
som (o) [sätt] por ejemplo (o) [sätt]
som (o) [som t ex] por ejemplo (o) [som t ex]
som (o) [preposition] por ejemplo (o) [preposition]
som (o) [liksom] por ejemplo (o) [liksom]
som (o) [konjunktion] por ejemplo (o) [konjunktion]
som (o) [jämförelse] por ejemplo (o) [jämförelse]
som (determiner pronoun n) [(''relative'') the one(s) that] cuál (determiner pronoun n) [(''relative'') the one(s) that]
som (pronoun) [relative pronoun] cuy (pronoun) [relative pronoun] (m (Lat. Amer.))
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] la cual (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [som t ex] igual que (o) [som t ex]
som (o) [preposition] igual que (o) [preposition]
som (o) [liksom] igual que (o) [liksom]
som (o) [konjunktion] igual que (o) [konjunktion]
som (o) [jämförelse] igual que (o) [jämförelse]
som (o) [avsikt] para (o) [avsikt]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] los cuales (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - pl.] los cuales (o) [relativt pron. - subjekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] los cuales (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] los cuales (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - pl.] que (o) [relativt pron. - subjekt - pl.]
som (o) [konjunktion] de la misma manera que (o) [konjunktion]
som (o) [jämförelse] de la misma manera que (o) [jämförelse]
som (o) [sätt] como (o) [sätt]
som (o) [som t ex] como (o) [som t ex]
som (o) [preposition] como (o) [preposition]
som (o) [liksom] como (o) [liksom]
som (o) [konjunktion] como (o) [konjunktion]
som (o) [jämförelse] como (o) [jämförelse]
som como
som (conj determiner pronoun adv) [which] que (conj determiner pronoun adv) [which]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] que (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [liksom] de la misma manera que (o) [liksom]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] que (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] que (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.] que (o) [relativt pron. - indirekt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] que (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] que (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (o) [sätt] parecido a (o) [sätt]
som (o) [som t ex] parecido a (o) [som t ex]
som (o) [preposition] parecido a (o) [preposition]
som (o) [liksom] parecido a (o) [liksom]
som (o) [konjunktion] parecido a (o) [konjunktion]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] quien (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] la cual (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] la cual (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] la cual (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - sg.] el cual (o) [relativt pron. - subjekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - subjekt - pl.] el cual (o) [relativt pron. - subjekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] el cual (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] el cual (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] el cual (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] el cual (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (pronoun n) [who (relative pronoun)] quien (pronoun n) [who (relative pronoun)]
som (o) [jämförelse] parecido a (o) [jämförelse]
som (o) [relativt pron. - subjekt - pl.] quien (o) [relativt pron. - subjekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - objekt - sg.] quien (o) [relativt pron. - objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - objekt - pl.] quien (o) [relativt pron. - objekt - pl.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.] quien (o) [relativt pron. - direkt objekt - sg.]
som (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.] quien (o) [relativt pron. - direkt objekt - pl.]
som (pronoun) [relative pronoun] quien (pronoun) [relative pronoun]
som (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] quien (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
som (o) [sätt] de la misma manera que (o) [sätt]
som (o) [som t ex] de la misma manera que (o) [som t ex]
som (o) [preposition] de la misma manera que (o) [preposition]
SV Synonymer för som ES Översättningar
liksom [såsom] de même que
vilken [som] que
exempelvis [till exempel] par exemple
såsom [till exempel] de même que
exempel [till exempel] n exemple {m}