Söktermen suspender har 31 resultat
ES Spanska SV Svenska
suspender (v) [to postpone] skjuta upp (v) [to postpone]
suspender (v) [to fail]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
kugga (v) [to fail]
 • kuggad
suspender (v) [to postpone] flytta fram (v) [to postpone]
suspender (v) [regla]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
frånträda (v) [regla]
 • frånträdd
suspender (v) [regla] ge avkall på (v) [regla]
ES Spanska SV Svenska
suspender (v) [to postpone]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
ajournera (v) [to postpone]
 • ajournerad
suspender (v) [persona]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
suspendera (v) [persona]
 • suspenderad
suspender (v) [to fail]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
köra (v) [to fail]
 • körd
suspender (v) [muro]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
hänga (v) [muro]
 • hängd
suspender (v n adv) [to give up control of, surrender] avstå från (v n adv) [to give up control of, surrender]
suspender avstå från
suspender (v) [actividad]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
stoppa (v) [actividad]
 • stoppad
suspender (v n adv) [to give up control of, surrender]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
frångå (v n adv) [to give up control of, surrender]
 • frångången
suspender (v n adv) [to give up control of, surrender] ge upp (v n adv) [to give up control of, surrender]
suspender (v) [actividad]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
avbryta (v) [actividad]
 • avbruten
suspender (v) [hecho]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
avlysa (v) [hecho]
 • avlyst
suspender (v) [hecho]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
inställa (v) [hecho]
 • inställd
suspender (v) [actividad]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
avsluta (v) [actividad]
 • avsluten
suspender (v) [derecho]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
sluta (v) [derecho]
 • sluten
suspender (v) [actividad]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
sluta (v) [actividad]
 • sluten
suspender (v) [derecho] upphöra med (v) [derecho]
suspender (v) [actividad] upphöra med (v) [actividad]
suspender (v) [actividad] sluta upp med (v) [actividad]
suspender (v) [actividad]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
upphöra (v) [actividad]
 • upphörd
suspender (v) [derecho]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
upphäva (v) [derecho]
 • upphävd
suspender (v) [actividad]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
upphäva (v) [actividad]
 • upphävd
suspender (v) [derecho]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
avskaffa (v) [derecho]
 • avskaffad
suspender (v) [actividad]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
avskaffa (v) [actividad]
 • avskaffad
suspender (v) [negociación]
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
avbryta (v) [negociación]
 • avbruten
suspender
 • suspendido
 • suspendes
 • suspenden
 • hubiste suspendido
 • hubieron suspendido
frångå
 • frångången
suspender ge upp

Spanska Svenska översättingar