Söktermen Unión Postal Universal har ett resultat
Hoppa till

ES SV Översättningar för unión

unión (n) [acción] {f} förbund (n) {n} [acción]
unión (n) [organización] {f} förbund (n) {n} [organización]
unión (n) [política] {f} förbund (n) {n} [política]
unión (n) [acción] {f} fäste (n) {n} [acción]
unión (n) [atadura] {f} fäste (n) {n} [atadura]
unión (n) [in set theory] {f} union (n) [in set theory] (u)
unión (n) [the act of uniting or the state of being united] {f} union (n) [the act of uniting or the state of being united] (u)
unión (n) [acción] {f} enande (n) {n} [acción]
unión (n) [atadura] {f} enande (n) {n} [atadura]
unión (n) [organización] {f} enande (n) {n} [organización]

ES SV Översättningar för postal

postal {f} vykort {n}
postal (n) [correspondencia] {f} vykort (n) {n} [correspondencia]
postal (n) [viajar] {f} vykort (n) {n} [viajar]
postal (a) [general] {f} post- (a) [general]
postal (a) [general] {f} postal (a) [general]
postal {f} brevkort

ES SV Översättningar för universal

universal (a) [general] allmän (a) [general]
universal (a) [de uso múltiple] universal- (a) [de uso múltiple]
universal (a) [general] universal- (a) [general]
universal (a) [general] generisk (a) [general]
universal (a) [general] släkt- (a) [general]
universal (a) [general] universellt (a) [general]
universal (a) [general] allmänt (a) [general]
universal (a) [de uso múltiple] för alla ändamål (a) [de uso múltiple]