Söktermen vända har 10 resultat
SVSvenskaESSpanska
vända(v)[allmän]
 • vänd
virar(v)[allmän]
 • virado
 • viras
 • viran
 • hubiste virado
 • hubieron virado
vända(v)[allmän]
 • vänd
girar(v)[allmän]
 • girado
 • giran
 • giras
 • hubiste girado
 • hubieron girado
vända(v)[mark]
 • vänd
excavar(v)[mark]
 • excavado
 • excavan
 • excavas
 • hubiste excavado
 • hubieron excavado
vända(v)[mark]
 • vänd
cavar(v)[mark]
 • cavado
 • cavan
 • cavas
 • hubieron cavado
 • hubiste cavado
vända(n v)[position oneself/itself towards]
 • vänd
encarar(n v)[position oneself/itself towards]
 • encarado
 • encaran
 • encaras
 • hubieron encarado
 • hubiste encarado
SVSvenskaESSpanska
vända(v)[rörelse] dar la vuelta a(v)[rörelse]
vända(n v)[position oneself/itself towards] enfrentarse(n v)[position oneself/itself towards]
vända(v)[to tip or turn over]
 • vänd
voltear(v)[to tip or turn over]
 • volteado
 • voltean
 • volteas
 • hubieron volteado
 • hubiste volteado
vända(v)[to tip or turn over] dar vuelta(v)[to tip or turn over](v)
vända(n v)[position oneself/itself towards] mirar a(n v)[position oneself/itself towards](n v)
SVSynonymer för vändaESÖversättningar
golva[placera i horisontalläge]nedlægge(v)
kasta[placera i horisontalläge]kaste sig(v n)
lägga[placera i horisontalläge]kasse
runda[varv]rute(n adj v)
tur[varv](utur(v n)
gång[varv](ufodsti
serie[varv](userie(n v)
match[varv](ukamp
set[varv]nsæt(v n adj)
promenad[spatsertur](uvandretur
snurra[svänga]snurretop(n)
svindla[svänga]bedrage(v n)
omväg[runda](uomvej(n v)
rikta[ändra riktning]rette(adj adv int n v)
styra[ändra riktning]lede(v n)
förändras[vända sig]ændre
välta[vända sig]omstyrte(v)
stjälpa[vända sig]omstyrte(v)
leda[rikta]lede(v n)
resa[tillfälle]