Söktermen à l'égard de har 8 resultat
FR Franska SV Svenska
à l'égard de (o) [relation] mot (o) [relation]
à l'égard de (o) [concernant] beträffande (o) [concernant]
à l'égard de (o) [concernant] angående (o) [concernant]
à l'égard de (o) [concernant] med avseende på (o) [concernant]
à l'égard de (o) [concernant] om (o) [concernant]
FR Franska SV Svenska
à l'égard de (o) [concernant] i fråga om (o) [concernant]
à l'égard de (o) [relation] i förhållande till (o) [relation]
à l'égard de (o) [relation] gentemot (o) [relation]

FR SV Översättningar för de

de (o) [général] för (o) [général]
de (o) [comparaison] än (o) [comparaison]
de (o) [général] till (o) [général]
de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] till (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
de (o) [concernant] beträffande (o) [concernant]
de (o) [concernant] angående (o) [concernant]
de (prep adv adj) [concerning] angående (prep adv adj) [concerning]
de (o) [concernant] med avseende på (o) [concernant]
de (o) [lieu] (o) [lieu]

Franska Svenska översättingar