Söktermen återstod har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
återstod (n v) [an accumulation or buildup] arriéré (n v) [an accumulation or buildup]
SV Synonymer för återstod FR Översättningar
avskräde [rester] n détritus {m}
bråte [rester] n débris (mp)
biprodukt [rester] (u sous-produit {m}
skräp [rester] n déchet {m}
kompost [rester] (u compost {m}
avskrap [rester] n gratture {f}
smörja [rester] huiler
bottensats [rester] (u lie {f}
drägg [rester] (u lie {f}
residuum [rester] n résidu {m}
avfall [rester] n déchets (mp)
spår [monument] n sillon {m}
minnesmärke [monument] n monument {m}
behållning [vinst] fruit {m}
överskott [vinst] n excédentaire
avkastning [vinst] (u fruit {m}
netto [vinst] net
rest [kvarleva] (u reste {m}
överleva [kvarleva] survivre
ruin [kvarleva] (u ruine {f}