Söktermen över har 175 resultat
SV Svenska FR Franska
över (o) [allmän] outre (o) [allmän]
över (o) [gräns] outre (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] outre (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] outre (o) [pengar]
över (o) [preposition] outre (o) [preposition]
SV Svenska FR Franska
över (o) [riktning] outre (o) [riktning]
över (o) [rum] outre (o) [rum]
över (o) [subjekt] outre (o) [subjekt]
över (o) [tid] outre (o) [tid]
över (o) [ålder] outre (o) [ålder]
över (o) [allmän] après (o) [allmän]
över (o) [gräns] après (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] après (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] après (o) [pengar]
över (o) [preposition] après (o) [preposition]
över (o) [riktning] après (o) [riktning]
över (o) [rum] après (o) [rum]
över (o) [subjekt] après (o) [subjekt]
över (o) [tid] après (o) [tid]
över (o) [ålder] après (o) [ålder]
över (o) [allmän] sur (o) [allmän]
över (o) [gräns] sur (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] sur (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] sur (o) [pengar]
över (o) [preposition] sur (o) [preposition]
över (o) [riktning] sur (o) [riktning]
över (o) [rum] sur (o) [rum]
över (o) [subjekt] sur (o) [subjekt]
över (o) [tid] sur (o) [tid]
över (o) [ålder] sur (o) [ålder]
över (o) [allmän] à propos de (o) [allmän]
över (o) [gräns] à propos de (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] à propos de (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] à propos de (o) [pengar]
över (o) [preposition] à propos de (o) [preposition]
över (o) [riktning] à propos de (o) [riktning]
över (o) [rum] à propos de (o) [rum]
över (o) [subjekt] à propos de (o) [subjekt]
över (o) [tid] à propos de (o) [tid]
över (o) [ålder] à propos de (o) [ålder]
över (o) [riktning] de l'autre côté (o) [riktning]
över (o) [allmän] au sujet de (o) [allmän]
över (o) [gräns] au sujet de (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] au sujet de (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] au sujet de (o) [pengar]
över (o) [preposition] au sujet de (o) [preposition]
över (o) [riktning] au sujet de (o) [riktning]
över (o) [rum] au sujet de (o) [rum]
över (o) [subjekt] au sujet de (o) [subjekt]
över (o) [tid] au sujet de (o) [tid]
över (o) [ålder] au sujet de (o) [ålder]
över (o) [allmän] au-delà de (o) [allmän]
över (o) [gräns] au-delà de (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] au-delà de (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] au-delà de (o) [pengar]
över (o) [preposition] au-delà de (o) [preposition]
över (o) [riktning] au-delà de (o) [riktning]
över (o) [rum] au-delà de (o) [rum]
över (o) [subjekt] au-delà de (o) [subjekt]
över (o) [tid] au-delà de (o) [tid]
över (o) [ålder] au-delà de (o) [ålder]
över (o) [allmän] par-delà (o) [allmän]
över (o) [gräns] par-delà (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] par-delà (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] par-delà (o) [pengar]
över (o) [preposition] par-delà (o) [preposition]
över (o) [riktning] par-delà (o) [riktning]
över (o) [rum] par-delà (o) [rum]
över (o) [subjekt] par-delà (o) [subjekt]
över (o) [tid] par-delà (o) [tid]
över (o) [ålder] par-delà (o) [ålder]
över (o) [allmän] de l'autre côté de (o) [allmän]
över (o) [gräns] de l'autre côté de (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] de l'autre côté de (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] de l'autre côté de (o) [pengar]
över (o) [preposition] de l'autre côté de (o) [preposition]
över (o) [riktning] de l'autre côté de (o) [riktning]
över (o) [rum] de l'autre côté de (o) [rum]
över (o) [subjekt] de l'autre côté de (o) [subjekt]
över (o) [tid] de l'autre côté de (o) [tid]
över (o) [ålder] de l'autre côté de (o) [ålder]
över (o) [allmän] au delà de (o) [allmän]
över (o) [gräns] au delà de (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] au delà de (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] au delà de (o) [pengar]
över (o) [preposition] au delà de (o) [preposition]
över (o) [riktning] au delà de (o) [riktning]
över (o) [rum] au delà de (o) [rum]
över (o) [subjekt] au delà de (o) [subjekt]
över (o) [tid] au delà de (o) [tid]
över (o) [ålder] au delà de (o) [ålder]
över (o) [tvärsöver] à travers (o) [tvärsöver]
över (o) [tvärsöver] en travers (o) [tvärsöver]
över (o) [allmän] plus de (o) [allmän]
över (o) [gräns] plus de (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] plus de (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] plus de (o) [pengar]
över (o) [preposition] plus de (o) [preposition]
över (o) [riktning] plus de (o) [riktning]
över (o) [rum] plus de (o) [rum]
över (o) [subjekt] plus de (o) [subjekt]
över (o) [tid] plus de (o) [tid]
över (o) [ålder] plus de (o) [ålder]
över (o) [allmän] au-dessus (o) [allmän]
över (o) [gräns] au-dessus (o) [gräns]
över (prep adv adj n) [in or to a higher place] au-dessus (prep adv adj n) [in or to a higher place]
över (o) [möjlighet] au-dessus (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] au-dessus (o) [pengar]
över (o) [preposition] au-dessus (o) [preposition]
över (o) [riktning] au-dessus (o) [riktning]
över (o) [rum] au-dessus (o) [rum]
över (o) [subjekt] au-dessus (o) [subjekt]
över (o) [tid] au-dessus (o) [tid]
över (o) [ålder] au-dessus (o) [ålder]
över (o) [återstående] restant (o) {m} [återstående]
över (o) [allmän] au-dessus de (o) [allmän]
över (o) [gräns] au-dessus de (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] au-dessus de (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] au-dessus de (o) [pengar]
över (o) [preposition] au-dessus de (o) [preposition]
över (o) [riktning] au-dessus de (o) [riktning]
över (o) [rum] au-dessus de (o) [rum]
över (o) [subjekt] au-dessus de (o) [subjekt]
över (o) [tid] au-dessus de (o) [tid]
över (o) [ålder] au-dessus de (o) [ålder]
över (o) [allmän] via (o) [allmän]
över (o) [gräns] via (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] via (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] via (o) [pengar]
över (o) [preposition] via (o) [preposition]
över (o) [riktning] via (o) [riktning]
över (o) [rum] via (o) [rum]
över (o) [subjekt] via (o) [subjekt]
över (o) [tid] via (o) [tid]
över (o) [ålder] via (o) [ålder]
över (o) [allmän] en passant par (o) [allmän]
över (o) [gräns] en passant par (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] en passant par (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] en passant par (o) [pengar]
över (o) [preposition] en passant par (o) [preposition]
över (o) [riktning] en passant par (o) [riktning]
över (o) [rum] en passant par (o) [rum]
över (o) [subjekt] en passant par (o) [subjekt]
över (o) [tid] en passant par (o) [tid]
över (o) [ålder] en passant par (o) [ålder]
över (o) [allmän] de reste (o) [allmän]
över (o) [gräns] de reste (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] de reste (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] de reste (o) [pengar]
över (o) [preposition] de reste (o) [preposition]
över (o) [riktning] de reste (o) [riktning]
över (o) [rum] de reste (o) [rum]
över (o) [subjekt] de reste (o) [subjekt]
över (o) [tid] de reste (o) [tid]
över (o) [ålder] de reste (o) [ålder]
över (o) [allmän] en surplus (o) [allmän]
över (o) [gräns] en surplus (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] en surplus (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] en surplus (o) [pengar]
över (o) [preposition] en surplus (o) [preposition]
över (o) [riktning] en surplus (o) [riktning]
över (o) [rum] en surplus (o) [rum]
över (o) [subjekt] en surplus (o) [subjekt]
över (o) [tid] en surplus (o) [tid]
över (o) [ålder] en surplus (o) [ålder]
över (o) [allmän] en excédent (o) [allmän]
över (o) [gräns] en excédent (o) [gräns]
över (o) [möjlighet] en excédent (o) [möjlighet]
över (o) [pengar] en excédent (o) [pengar]
över (o) [preposition] en excédent (o) [preposition]
över (o) [riktning] en excédent (o) [riktning]
över (o) [rum] en excédent (o) [rum]
över (o) [subjekt] en excédent (o) [subjekt]
över (o) [tid] en excédent (o) [tid]
över (o) [ålder] en excédent (o) [ålder]