Söktermen amendement har 2 resultat
Hoppa till
FR Franska SV Svenska
amendement (n) [droit] {m} amendemang (n) {n} [droit]
amendement (n) [droit] {m} ändringsförslag (n) {n} [droit]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för amendement SV Översättningar
correction [réparation] f redigera
amélioration [réparation] f förbättring (u)
perfectionnement [amélioration] m avancemang {n}
progrès [amélioration] m avancemang {n}
changement [réforme] m förändring (u)
modification [réforme] f redigera
fertilisation [enrichissement] f gödsling av jord
engrais [purin] m gödsel {n}
compost [purin] m kompost (u)
fumier [purin] m dynga (u)
rectification [effet] f beriktigande {n}
réfection [qualité] f återuppbyggande {n}
retouche [qualité] f finjustering (n v)