Söktermen analogue har 29 resultat
FR Franska SV Svenska
analogue (a) [équivalent] {m} likvärdig (a) [équivalent]
analogue (adj adv) [having resemblance; similar] {m} likadan (adj adv) [having resemblance; similar]
analogue (a) [équivalent] {m} överensstämmande (a) [équivalent]
analogue (a) [correspondant] {m} överensstämmande (a) [correspondant]
analogue (a) [équivalent] {m} motsvarande (a) [équivalent]
FR Franska SV Svenska
analogue (a) [correspondant] {m} motsvarande (a) [correspondant]
analogue (a) [équivalent] {m} analog (a) [équivalent]
analogue (a) [ressemblant] {m} analog (a) [ressemblant]
analogue (a) [correspondant] {m} analog (a) [correspondant]
analogue {m} analog
analogue (a) [équivalent] {m} jämförlig (a) [équivalent]
analogue (a) [ressemblant] {m} jämförlig (a) [ressemblant]
analogue (a) [équivalent] {m} analogisk (a) [équivalent]
analogue (a) [ressemblant] {m} analogisk (a) [ressemblant]
analogue (a) [similarité] {m} likartad (a) [similarité]
analogue (a) [similarité] {m} lik (a) {n} [similarité]
analogue (a) [similarité] {m} likvärdig (a) [similarité]
analogue (a) [ressemblant] {m} likvärdig (a) [ressemblant]
analogue (a) [correspondant] {m} likvärdig (a) [correspondant]
analogue (a) [équivalent] {m} jämförbar (a) [équivalent]
analogue (a) [similarité] {m} jämförbar (a) [similarité]
analogue (a) [ressemblant] {m} jämförbar (a) [ressemblant]
analogue (a) [similarité] {m} som liknar (a) [similarité]
analogue (a) [similarité] {m} lika (a) [similarité]
analogue (adj adv) [having resemblance; similar] {m} lika (adj adv) [having resemblance; similar]
analogue (a) [équivalent] {m} liknande (a) [équivalent]
analogue (a) [similarité] {m} liknande (a) [similarité]
analogue (a) [ressemblant] {m} liknande (a) [ressemblant]
analogue (adj adv) [having resemblance; similar] {m} liknande (adj adv) [having resemblance; similar]

Franska Svenska översättingar