Söktermen annuler har 54 resultat
FRFranskaSVSvenska
annuler(v)[contrat]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
inställa(v)[contrat]
 • inställd
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v)[supprimer]
 • upphävd
annuler(v n)[to cancel]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v n)[to cancel]
 • upphävd
annuler(adj n v)[to make invalid or worthless]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(adj n v)[to make invalid or worthless]
 • upphävd
annuler(v)[événement]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v)[événement]
 • upphävd
FRFranskaSVSvenska
annuler(v)[affaire]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
ogiltigförklara(v)[affaire]
 • ogiltigförklarad
annuler(v)[conférence]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
ogiltigförklara(v)[conférence]
 • ogiltigförklarad
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
ogiltigförklara(v)[lois]
 • ogiltigförklarad
annuler(v)[résoudre]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
ogiltigförklara(v)[résoudre]
 • ogiltigförklarad
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
ogiltigförklara(v)[supprimer]
 • ogiltigförklarad
annuler(v)[événement]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
ogiltigförklara(v)[événement]
 • ogiltigförklarad
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
återkalla(v)[lois]
 • återkallad
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
återkalla(v)[supprimer]
 • återkallad
annuler(v)[conférence]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
inställa(v)[conférence]
 • inställd
annuler(v)[résoudre]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v)[résoudre]
 • upphävd
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
inställa(v)[lois]
 • inställd
annuler(v)[résoudre]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
inställa(v)[résoudre]
 • inställd
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
inställa(v)[supprimer]
 • inställd
annuler(v)[événement]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
inställa(v)[événement]
 • inställd
annuler(v)[conférence]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avlysa(v)[conférence]
 • avlyst
annuler(v)[contrat]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avlysa(v)[contrat]
 • avlyst
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avlysa(v)[lois]
 • avlyst
annuler(v)[résoudre]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avlysa(v)[résoudre]
 • avlyst
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avlysa(v)[supprimer]
 • avlyst
annuler(v)[événement]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avlysa(v)[événement]
 • avlyst
annuler(v)[accord] riva upp(v)[accord]
annuler(v)[to reverse]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
ångra(v)[to reverse]
 • ångrad
annuler(v)[conférence]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v)[conférence]
 • annullerad
annuler(v n)[remove a common factor]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
förkorta(v n)[remove a common factor]
 • förkortad
annuler(v)[contrat]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upplösa(v)[contrat]
 • upplöst
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upplösa(v)[lois]
 • upplöst
annuler(v)[résoudre]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upplösa(v)[résoudre]
 • upplöst
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upplösa(v)[supprimer]
 • upplöst
annuler(v)[événement]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upplösa(v)[événement]
 • upplöst
annuler(v)[contrat]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avskaffa(v)[contrat]
 • avskaffad
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avskaffa(v)[lois]
 • avskaffad
annuler(v)[résoudre]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avskaffa(v)[résoudre]
 • avskaffad
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avskaffa(v)[supprimer]
 • avskaffad
annuler(v n)[to cancel]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avskaffa(v n)[to cancel]
 • avskaffad
annuler(v)[événement]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avskaffa(v)[événement]
 • avskaffad
annuler(v)[affaire]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v)[affaire]
 • annullerad
annuler(v n)[invalidate, annul]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
avbryta(v n)[invalidate, annul]
 • avbruten
annuler(v)[contrat]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v)[contrat]
 • annullerad
annuler(v n)[invalidate, annul]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v n)[invalidate, annul]
 • annullerad
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v)[lois]
 • annullerad
annuler(v)[résoudre]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v)[résoudre]
 • annullerad
annuler(v)[supprimer]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v)[supprimer]
 • annullerad
annuler(adj n v)[to make invalid or worthless]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(adj n v)[to make invalid or worthless]
 • annullerad
annuler(v)[événement]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
annullera(v)[événement]
 • annullerad
annuler(v)[affaire]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v)[affaire]
 • upphävd
annuler(v)[conférence]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v)[conférence]
 • upphävd
annuler(v)[contrat]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v)[contrat]
 • upphävd
annuler(v n)[invalidate, annul]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v n)[invalidate, annul]
 • upphävd
annuler(v)[lois]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annules
 • annulent
upphäva(v)[lois]
 • upphävd

Franska Svenska översättingar

FRSynonymer för annulerSVÖversättningar
casser[abolir]göra slut
révoquer[abolir]upphäva
supprimer[abolir]ta bort
retirer[abolir]ta bort
infirmer[abolir]göra overksam
abroger[abolir]ogiltigförklara
démolir[détruire]totalförstöra
abattre[détruire]fälla(u)
abolir[détruire]förkasta
annihiler[détruire]utplåna
effacer[détruire]radera
exterminer[détruire]utplåna
ruiner[détruire]fördärva
briser[détruire]flisa(u)
exténuer[détruire]slita ut
raturer[détruire]stryka
vaincre[détruire]övervinna
défaire[détruire]övervinna
anéantir[détruire]utrota
détruire[anéantir]förstöra