Söktermen ansträngning har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
ansträngning (u) effort {m}
ansträngning (n) [the action of exerting] (u) effort (n) {m} [the action of exerting]
ansträngning (n v) [the amount of work involved in achieving something] (u) effort (n v) {m} [the amount of work involved in achieving something]
ansträngning (n) [the action of exerting] (u) dépense (n) {f} [the action of exerting]
SV Synonymer för ansträngning FR Översättningar
inflytande [påverkan] n influence {f}
tvång [påverkan] n contrainte {f}
börda [påverkan] (u fardeau {m}
stress [påverkan] (u stress {m}
tryck [påverkan] n pression {f}
besvär [arbete] n difficulté {f}
släp [arbete] n traîne {f}
vedermöda [arbete] tribulation
knog [arbete] n travail fastidieux {m}
göra [arbete] errer
bemödande [arbete] n tentative {f}
strävan [arbete] (u (invariable) aspiration {f}
svårighet [arbete] (u difficulté {f}
belastning [påkänning] fardeau {m}
prov [påkänning] n examen {m}
krav [påkänning] n besoin {m}
press [påkänning] (u presse écrite
nötning [påkänning] usure {f}
spänning [påkänning] (u tension {f}
förlust [påfrestning] (u défaite {f}