Söktermen arbete har 24 resultat
SV Svenska FR Franska
arbete (n) [företag] {n} boulot (n) {m} [företag]
arbete (n v) [labour, employment, occupation, job] {n} œuvre (n v) {f} [labour, employment, occupation, job]
arbete (n v) [labour, employment, occupation, job] {n} création (n v) {f} [labour, employment, occupation, job]
arbete (n) [produkt] {n} finition (n) {f} [produkt]
arbete (n) [uppgift] {n} tâche (n) {f} [uppgift]
SV Svenska FR Franska
arbete (n) [sysselsättning] {n} possibilités d'emploi (n) {f} [sysselsättning]
arbete (n) [sysselsättning] {n} job (n) {m} [sysselsättning]
arbete (n) [företag] {n} job (n) {m} [företag]
arbete (n) [allmän] {n} job (n) {m} [allmän]
arbete (n) [sysselsättning] {n} besogne (n) {f} [sysselsättning]
arbete (n) [företag] {n} besogne (n) {f} [företag]
arbete (n) [allmän] {n} besogne (n) {f} [allmän]
arbete (n) [produkt] {n} fini (n) {m} [produkt]
arbete (n) [uppgift] {n} travail (n) {m} [uppgift]
arbete (n) [sysselsättning] {n} travail (n) {m} [sysselsättning]
arbete (n v) [place where one is employed] {n} travail (n v) {m} [place where one is employed]
arbete (n v) [labour, employment, occupation, job] {n} travail (n v) {m} [labour, employment, occupation, job]
arbete (n) [företag] {n} travail (n) {m} [företag]
arbete (n v) [effort expended on a particular task] {n} travail (n v) {m} [effort expended on a particular task]
arbete (n) [allmän] {n} travail (n) {m} [allmän]
arbete {n} travail {m}
arbete (n) [sysselsättning] {n} emploi (n) {m} [sysselsättning]
arbete (n) [företag] {n} emploi (n) {m} [företag]
arbete (n) [allmän] {n} emploi (n) {m} [allmän]
SV Synonymer för arbete FR Översättningar
göra [möda] правя (právja)
bråk [möda] n дроб (n v)
besvär [möda] n мъчнотия {f}
jobb [anställning] n ра́бота (n v)
tjänst [anställning] (u услуга (n v)
yrke [anställning] n професия
post [anställning] (u място {n} (mjásto)
syssla [anställning] служба {f} (služba)
placering [anställning] (u място {n} (mjásto)
säte [anställning] n място {n} (mjásto)
mandat [anställning] n мандат
stol [anställning] (u стол {m}
plats [anställning] (u пространство {n} (prostranstvo)
insats [handling] (u старание {n}
verk [handling] n израбо́тка (n v)
handling [tryckalster] (u дейност {n} (dejstvie)
dokument [tryckalster] n докуме́нт (n v)
akt [tryckalster] (u действие
bok [tryckalster] (u том {m}
avhandling [tryckalster] (u тезис