Söktermen assorti har 17 resultat
FR Franska SV Svenska
assorti (a) [similarité] likvärdig (a) [similarité]
assorti (a) [général] blandad (a) [général]
assorti blandad
assorti (a) [vêtements] som hör till (a) [vêtements]
assorti (a) [objets] som hör till (a) [objets]
FR Franska SV Svenska
assorti (a) [vêtements] matchande (a) [vêtements]
assorti (a) [objets] matchande (a) [objets]
assorti (a) [général] blandade (a) [général]
assorti (a) [similarité] likartad (a) [similarité]
assorti (a) [objets] passande (a) [objets]
assorti (a) [similarité] jämförbar (a) [similarité]
assorti (a) [similarité] som liknar (a) [similarité]
assorti (a) [similarité] lika (a) [similarité]
assorti (a) [similarité] liknande (a) [similarité]
assorti (a) [similarité] lik (a) {n} [similarité]
assorti (a) [vêtements] passande (a) [vêtements]
assorti (a) [similarité] passande (a) [similarité]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för assorti SV Översättningar
convenable [adéquat] passande
conforme [adéquat] förenlig
adapté [adéquat] passande
pertinent [adéquat] passande
heureux [adéquat] belåten
approprié [adéquat] passande
ajusté [adapté] snäv
orthodoxe [adapté] ortodox