Söktermen au surplus har 3 resultat
Hoppa till
FR Franska SV Svenska
au surplus (o) [en outre] dessutom (o) [en outre]
au surplus (o) [en outre] vidare (o) [en outre]
au surplus (o) [en outre] för övrigt (o) [en outre]

FR SV Översättningar för au

au till
au (o) [destination] till (o) [destination]
au (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
au (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] till (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
au (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
au (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] med (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
au (o) [préposition] inuti (o) [préposition]
au (o) [préposition] inne i (o) [préposition]
au (o) [général] per (o) [général]
au (o) [destination] i (o) [destination]

FR SV Översättningar för surplus

surplus (n) [général] {m} övermått (n) {n} [général]
surplus (n) [général] {m} överflöd (n) {n} [général]
surplus (n adj) [excess, overplus] {m} överskott (n adj) {n} [excess, overplus]
surplus (n) [quantité] {m} överskott (n) {n} [quantité]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för au surplus SV Översättningar
en outre [addition] även
encore [addition] ännu
aussi [addition] också
surplus [au surplus] m överskott {n}