Söktermen avfall har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
avfall (n) [hushållsavfall] {n} ordures (n) {f} [hushållsavfall]
avfall {n} déchets (mp)
avfall (n) [hushållsavfall] {n} détritus (n) {m} [hushållsavfall]
avfall (n) [allmän] {n} apostasie (n) {f} [allmän]
SV Synonymer för avfall FR Översättningar
avskräde [rester] n détritus {m}
bråte [rester] n débris (mp)
biprodukt [rester] (u sous-produit {m}
skräp [rester] n déchet {m}
kompost [rester] (u compost {m}
avskrap [rester] n gratture {f}
smörja [rester] huiler
bottensats [rester] (u lie {f}
drägg [rester] (u lie {f}
återstod [rester] arriéré
residuum [rester] n résidu {m}
övergång [övergång från ett parti mm] (u transition {f}
utträde [övergång från ett parti mm] n sécession {f}
uppgörelse [övergång från ett parti mm] (u contrat {m}
förräderi [övergång från ett parti mm] n trahison {f}
brytning [övergång från ett parti mm] (u accent {m}
desertering [övergång från ett parti mm] (u désertion {f}
svek [övergång från ett parti mm] n improbité {f}
strunt [avskräde] charabia
rask [avskräde] expéditif