Söktermen berättelse har 7 resultat
SV Svenska FR Franska
berättelse (u) histoire {f}
berättelse (n) [account of events] (u) histoire (n) {f} [account of events]
berättelse (u) conte {m}
berättelse (n) [account of events] (u) conte (n) {m} [account of events]
berättelse (n v) [fictitious narration to enforce some useful truth or precept] (u) conte (n v) {m} [fictitious narration to enforce some useful truth or precept]
SV Svenska FR Franska
berättelse (n v) [type of story] (u) conte (n v) {m} [type of story]
berättelse (n v) [fictitious narration to enforce some useful truth or precept] (u) fable (n v) {f} [fictitious narration to enforce some useful truth or precept]
SV Synonymer för berättelse FR Översättningar
historia [arvsägen] (u conte {m}
saga [arvsägen] (u conte de fée {m}
tradition [arvsägen] (u tradition {f}
novell [historia] (u conte {m}
myt [historia] (u mythe {m}
sägen [historia] mythe {m}
liknelse [historia] (u comparaison {f}
parabel [historia] (u parabole {f}
legend [historia] (u mythe {m}
redogörelse [skildring] (u rapport {m}
beskrivning [skildring] (u description {f}
rapport [skildring] (u communiqué {m}
referat [skildring] n résumé {m}
passage [skildring] (u transit {m}
sammanfattning [redogörelse] (u compte rendu {m}
förteckning [redogörelse] (u acte {m}
protokoll [redogörelse] n protocole {m}
utlåtande [redovisning] opinion {f}
krönika [redovisning] (u chronique {f}
epos [bok] n épopée {f}