Söktermen bestämma har 30 resultat
SV Svenska FR Franska
bestämma (v) [beslut] décider de (v) [beslut]
bestämma (v) [lagar]
 • bestämd
prescrire (v) [lagar]
 • aies prescrit
 • aient prescrit
 • prescrives
 • prescrivent
bestämma (v) [överenskommelse]
 • bestämd
spécifier (v) [överenskommelse]
 • aies spécifié
 • aient spécifié
 • spécifient
 • spécifies
bestämma (v) [tid]
 • bestämd
spécifier (v) [tid]
 • aies spécifié
 • aient spécifié
 • spécifient
 • spécifies
bestämma (v) [överenskommelse]
 • bestämd
préciser (v) [överenskommelse]
 • aies précisé
 • aient précisé
 • précises
 • précisent
SV Svenska FR Franska
bestämma (v) [tid]
 • bestämd
préciser (v) [tid]
 • aies précisé
 • aient précisé
 • précises
 • précisent
bestämma (v) [ord]
 • bestämd
préciser (v) [ord]
 • aies précisé
 • aient précisé
 • précises
 • précisent
bestämma (v) [definiera]
 • bestämd
préciser (v) [definiera]
 • aies précisé
 • aient précisé
 • précises
 • précisent
bestämma (v) [öde]
 • bestämd
prédestiner (v) [öde]
 • aient prédestiné
 • aies prédestiné
 • prédestinent
 • prédestines
bestämma (v) [avgöra]
 • bestämd
prédestiner (v) [avgöra]
 • aient prédestiné
 • aies prédestiné
 • prédestinent
 • prédestines
bestämma (v) [öde]
 • bestämd
décréter (v) [öde]
 • aient décrété
 • aies décrété
 • décrètent
 • décrètes
bestämma (v) [avgöra]
 • bestämd
décréter (v) [avgöra]
 • aient décrété
 • aies décrété
 • décrètent
 • décrètes
bestämma (v) [beslut] choisir de (v) [beslut]
bestämma (v) [beslut] opter de (v) [beslut]
bestämma (v) [beslut] résoudre de (v) [beslut]
bestämma (v) [avgöra]
 • bestämd
affecter (v) [avgöra]
 • aient affecté
 • aies affecté
 • affectent
 • affectes
bestämma (v) [beslut] se décider (v) [beslut]
bestämma (v) [överenskommelse]
 • bestämd
déterminer (v) [överenskommelse]
 • aient déterminé
 • aies déterminé
 • déterminent
 • détermines
bestämma (v) [öde]
 • bestämd
déterminer (v) [öde]
 • aient déterminé
 • aies déterminé
 • déterminent
 • détermines
bestämma (v) [to ascertain definitely]
 • bestämd
déterminer (v) [to ascertain definitely]
 • aient déterminé
 • aies déterminé
 • déterminent
 • détermines
bestämma (v) [tid]
 • bestämd
déterminer (v) [tid]
 • aient déterminé
 • aies déterminé
 • déterminent
 • détermines
bestämma (v) [beslut]
 • bestämd
déterminer (v) [beslut]
 • aient déterminé
 • aies déterminé
 • déterminent
 • détermines
bestämma (v) [avgöra]
 • bestämd
déterminer (v) [avgöra]
 • aient déterminé
 • aies déterminé
 • déterminent
 • détermines
bestämma (v) [överenskommelse]
 • bestämd
fixer (v) [överenskommelse]
 • aient fixé
 • aies fixé
 • fixent
 • fixes
bestämma (v) [tid]
 • bestämd
fixer (v) [tid]
 • aient fixé
 • aies fixé
 • fixent
 • fixes
bestämma (v) [ord]
 • bestämd
définir (v) [ord]
 • aient défini
 • aies défini
 • définissent
 • définisses
bestämma (v) [definiera]
 • bestämd
définir (v) [definiera]
 • aient défini
 • aies défini
 • définissent
 • définisses
bestämma (v) [lagar]
 • bestämd
ordonner (v) [lagar]
 • aies ordonné
 • aient ordonné
 • ordonnent
 • ordonnes
bestämma (v) [lagar]
 • bestämd
imposer (v) [lagar]
 • aies imposé
 • aient imposé
 • imposent
 • imposes
bestämma (v) [öde]
 • bestämd
affecter (v) [öde]
 • aient affecté
 • aies affecté
 • affectent
 • affectes
SV Synonymer för bestämma FR Översättningar
slita [göra slut på] abplagen (sich)
avsluta [göra slut på] aufhören
besluta [göra slut på] beschließen
avtala [göra slut på] absprechen
lösa [göra slut på] auflösen
bedöma [göra slut på] bonitieren
döma [göra slut på] verurteilen
besegla [göra slut på] besiegeln
bekräfta [göra slut på] bekräftigen
ordna [göra slut på] zubereiten
avgöra [göra slut på] festlegen
göra upp [träffa avtal] zu einem Schluss bringen
lokalisera [avgränsa] lokalisieren
definiera [avgränsa] definieren
specialisera [avgränsa] spezialisieren
precisera [avgränsa] genau feststellen
begränsa [avgränsa] limitieren
besjäla [vara förhärskande] beleben
vara genomgående [vara förhärskande] durchgehen
dominera [vara förhärskande] dominieren