Söktermen byte har 33 resultat
SVSvenskaFRFranska
byte(n)[brott]{n} coup de filet(n){m}[brott]
byte(v n)[plunder taken from an enemy or victim]{n} dépouilles(v n)[plunder taken from an enemy or victim]
byte(n adj v)[wild animals hunted for food]{n} gibier(n adj v){m}[wild animals hunted for food]
byte(n)[varor]{n} troc(n){m}[varor]
byte(n)[allmän]{n} troc(n){m}[allmän]
SVSvenskaFRFranska
byte(n v)[act of exchanging or trading]{n} troc(n v){m}[act of exchanging or trading]
byte(n)[plunder]{n} dépouille(n){f}[plunder]
byte(v n)[act of shifting]{n} décalage(v n){m}[act of shifting]
byte(n)[unit]{n} octet(n){m}[unit]
byte(n)[militärisk]{n} capture(n){f}[militärisk]
byte(n)[kvantitet]{n} capture(n){f}[kvantitet]
byte(n)[djur]{n} capture(n){f}[djur]
byte(n)[brott]{n} capture(n){f}[brott]
byte(n)[militärisk]{n} coup de filet(n){m}[militärisk]
byte(n)[kvantitet]{n} coup de filet(n){m}[kvantitet]
byte(n)[djur]{n} coup de filet(n){m}[djur]
byte(n v)[act of exchanging or trading]{n} échange(n v){m}[act of exchanging or trading]
byte(n)[militärisk]{n} prise(n){f}[militärisk]
byte(n)[kvantitet]{n} prise(n){f}[kvantitet]
byte(n)[djur]{n} prise(n){f}[djur]
byte(n)[brott]{n} prise(n){f}[brott]
byte(v n)[plunder taken from an enemy or victim]{n} butin(v n){m}[plunder taken from an enemy or victim]
byte(n)[militärisk]{n} butin(n){m}[militärisk]
byte(n)[kvantitet]{n} butin(n){m}[kvantitet]
byte(n)[djur]{n} butin(n){m}[djur]
byte(n)[brott]{n} butin(n){m}[brott]
byte(n)[militärisk]{n} proie(n){f}[militärisk]
byte(n)[kvantitet]{n} proie(n){f}[kvantitet]
byte(n)[djur]{n} proie(n){f}[djur]
byte(n)[brott]{n} proie(n){f}[brott]
byte(n)[varor]{n} échange(n){m}[varor]
byte(n)[allmän]{n} échange(n){m}[allmän]
SVSynonymer för byteFRÖversättningar
pris[segertecken]naward
krigsbyte[segertecken]war-trophy
utmärkelse[segertecken](udistinction
trofé[segertecken](utrophy
rov[syndabock]nspoil
martyr[syndabock](umartyr
offer[syndabock]nvictim
erövring[fångst](uconquest
skalp[trofé]scalp(informal)
kap[rov]nbargain
förvärv[rov]acquisition
fångst[rov](uhaul
vinst[rov](ugain
profit[rov](urake-off(informal)
villebråd[rov]ngame
byteshandel[utbytande](ubarter
skifte[utbytande]shift(informal)
ersättning[utbytande](uersatz
utbyte[utbytande]nyield
vilt[vildnad]nwildlife
FRFranskaSVSvenska
Byte Byte(enhet)