Söktermen certifier har 34 resultat
FR Franska SV Svenska
certifier (v) [vérité] garantera (v) [vérité]
certifier (v) [droit] intyga (v) [droit]
certifier (v) [déclarer officiellement] intyga (v) [déclarer officiellement]
certifier (v) [information] intyga (v) [information]
certifier (v) [vérité] intyga (v) [vérité]
FR Franska SV Svenska
certifier (v) [droit] garantera (v) [droit]
certifier (v) [déclarer officiellement] garantera (v) [déclarer officiellement]
certifier (v) [information] garantera (v) [information]
certifier (v) [promesse] garantera (v) [promesse]
certifier (v) [document] intyga (v) [document]
certifier (v) [droit] göra rättsgiltig (v) [droit]
certifier (v) [information] göra rättsgiltig (v) [information]
certifier (v) [vérité] göra rättsgiltig (v) [vérité]
certifier (v) [droit] legalisera (v) [droit]
certifier (v) [information] legalisera (v) [information]
certifier (v) [vérité] legalisera (v) [vérité]
certifier (v) [promesse] förvissa (v) [promesse]
certifier (v) [droit] bekräfta (v) [droit]
certifier (v) [droit] stödja (v) [droit]
certifier (v) [déclarer officiellement] stödja (v) [déclarer officiellement]
certifier (v) [information] stödja (v) [information]
certifier (v) [vérité] stödja (v) [vérité]
certifier (v) [droit] understödja (v) [droit]
certifier (v) [déclarer officiellement] understödja (v) [déclarer officiellement]
certifier (v) [information] understödja (v) [information]
certifier (v) [vérité] understödja (v) [vérité]
certifier (v) [promesse] försäkra (v) [promesse]
certifier (v) [déclarer officiellement] bekräfta (v) [déclarer officiellement]
certifier (v) [information] bekräfta (v) [information]
certifier (v) [vérité] bekräfta (v) [vérité]
certifier (v) [droit] bestyrka (v) [droit]
certifier (v) [déclarer officiellement] bestyrka (v) [déclarer officiellement]
certifier (v) [information] bestyrka (v) [information]
certifier (v) [vérité] bestyrka (v) [vérité]

Franska Svenska översättingar