Söktermen concernant har 26 resultat
FR Franska SV Svenska
concernant (o) [général] (o) [général]
concernant (o) [général] i samband med (o) [général]
concernant (o) [relation] gentemot (o) [relation]
concernant (o) [relation] i förhållande till (o) [relation]
concernant (o) [général] med hänsyn till (o) [général]
FR Franska SV Svenska
concernant (o) [relation] i fråga om (o) [relation]
concernant (o) [proposition] i fråga om (o) [proposition]
concernant (o) [général] i fråga om (o) [général]
concernant (o) [en ce qui concerne] i fråga om (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [relation] om (o) [relation]
concernant (o) [proposition] om (o) [proposition]
concernant (o) [général] om (o) [général]
concernant (o) [en ce qui concerne] om (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [relation] mot (o) [relation]
concernant (o) [relation] med avseende på (o) [relation]
concernant (o) [proposition] med avseende på (o) [proposition]
concernant (o) [général] med avseende på (o) [général]
concernant (o) [en ce qui concerne] med avseende på (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [relation] angående (o) [relation]
concernant (o) [proposition] angående (o) [proposition]
concernant (o) [général] angående (o) [général]
concernant (o) [en ce qui concerne] angående (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [relation] beträffande (o) [relation]
concernant (o) [proposition] beträffande (o) [proposition]
concernant (o) [général] beträffande (o) [général]
concernant (o) [en ce qui concerne] beträffande (o) [en ce qui concerne]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för concernant SV Översättningar
au sujet de [relation] bezüglich
à propos de [relation] bezüglich
touchant [relatif à] rührend
relatif [en rapport avec] relativ