Söktermen conduite har 14 resultat
SV Synonymer för conduite FR Översättningar
uppförande [handlingssätt] n conduite {f}
livsstil [handlingssätt] (u mode de vie {m}
uppträdande [handlingssätt] n conduite {f}
beteende [handlingssätt] n conduite {f}
maner [handlingssätt] n bonne tenue {f}
vandel [handlingssätt] conduite {f}
FR Franska SV Svenska
conduite (n) [comportement] {f} sätt (n) {n} [comportement]
conduite (n) [The outward way in which a person behaves] {f} uppförande (n) {n} [The outward way in which a person behaves]
conduite (n) [comportement] {f} uppförande (n) {n} [comportement]
conduite (n v) [manner of guiding or carrying one's self] {f} uppförande (n v) {n} [manner of guiding or carrying one's self]
conduite (n) [The outward way in which a person behaves] {f} uppträdande (n) {n} [The outward way in which a person behaves]
conduite (n) [comportement] {f} uppträdande (n) {n} [comportement]
conduite (n v) [manner of guiding or carrying one's self] {f} uppträdande (n v) {n} [manner of guiding or carrying one's self]
conduite (n) [The outward way in which a person behaves] {f} beteende (n) {n} [The outward way in which a person behaves]
conduite (n) [comportement] {f} beteende (n) {n} [comportement]
conduite (n) [the way matter moves or acts] {f} beteende (n) {n} [the way matter moves or acts]
conduite (n) [comportement] {f} skick (n) {n} [comportement]
conduite (n v) [manner of guiding or carrying one's self] {f} hållning (n v) [manner of guiding or carrying one's self] (u)
conduite (n) [technique] {f} rör (n) {n} [technique]
conduite (n v) [manner of guiding or carrying one's self] {f} vandel (n v) [manner of guiding or carrying one's self]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för conduite SV Översättningar
direction [gestion] f ledning (u)
agence [gestion] f byrå (u)
bureaucratie [gestion] f byråkrati (u)
service [gestion] m skyldighet (u)
tête [gestion] f hatt (u)
administration [gestion] f förvaltning (u)
démarche [maintien] f gångstil (v n)
attitude [maintien] f ståndpunkt (u)
air [maintien] m atmosfär (u)
mine [maintien] f gruva (u)
comportement [maintien] m uppträdande {n}
façon [maintien] f sätt {n}
caractère [maintien] m tecken {n}
geste [maintien] m gest (u)
silhouette [maintien] f figur (u)
allure [maintien] f gångart (u)
disposition [comportement] f förfogande {n}
manière [comportement] f vis {n}
genre [comportement] m släkte {n}
aspect [comportement] m särdrag {n}