Söktermen déterminer har 30 resultat
FR Franska SV Svenska
déterminer (v) [décision] bestämma sig (v) [décision]
déterminer (v) [importance] bestämma mängden av (v) [importance]
déterminer (v) [importance]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
kvantifiera (v) [importance]
 • kvantifierad
déterminer (v) [sens]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
konstatera (v) [sens]
 • konstaterad
déterminer (v) [problème]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
konstatera (v) [problème]
 • konstaterad
FR Franska SV Svenska
déterminer (v) [position]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
konstatera (v) [position]
 • konstaterad
déterminer (v) [général]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
konstatera (v) [général]
 • konstaterad
déterminer (v) [contrôle]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
reglera (v) [contrôle]
 • reglerad
déterminer (v) [temps]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
fastställa (v) [temps]
 • fastställd
déterminer (v) [sens]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
fastställa (v) [sens]
 • fastställd
déterminer (v) [problème]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
fastställa (v) [problème]
 • fastställd
déterminer (v) [position]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
fastställa (v) [position]
 • fastställd
déterminer (v) [général]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
fastställa (v) [général]
 • fastställd
déterminer (v) [affecter]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
fastställa (v) [affecter]
 • fastställd
déterminer (v) [se décider] bestämma sig (v) [se décider]
déterminer (v) [général]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
beräkna (v) [général]
 • beräknad
déterminer (v) [se décider]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
besluta (v) [se décider]
 • besluten
déterminer (v) [décision]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
besluta (v) [décision]
 • besluten
déterminer (v) [to ascertain definitely]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
bestämma (v) [to ascertain definitely]
 • bestämd
déterminer (v) [temps]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
bestämma (v) [temps]
 • bestämd
déterminer (v) [sens]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
bestämma (v) [sens]
 • bestämd
déterminer (v) [se décider]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
bestämma (v) [se décider]
 • bestämd
déterminer (v) [décision]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
bestämma (v) [décision]
 • bestämd
déterminer (v) [affecter]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
bestämma (v) [affecter]
 • bestämd
déterminer (v) [to ascertain definitely]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
avgöra (v) [to ascertain definitely]
 • avgjord
déterminer (v) [sens]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
avgöra (v) [sens]
 • avgjord
déterminer (v) [affecter]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
avgöra (v) [affecter]
 • avgjord
déterminer (v) [sens]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
beräkna (v) [sens]
 • beräknad
déterminer (v) [problème]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
beräkna (v) [problème]
 • beräknad
déterminer (v) [position]
 • aies déterminé
 • aient déterminé
 • détermines
 • déterminent
beräkna (v) [position]
 • beräknad

Franska Svenska översättingar