Söktermen diminuer har 130 resultat
FR Franska SV Svenska
diminuer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] minska (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
diminuer (v) [To become smaller] minska (v) [To become smaller]
diminuer (v n) [become smaller] minska (v n) [become smaller]
diminuer (v) [décroître] minska (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] minska (v) [faiblir]
FR Franska SV Svenska
diminuer (v) [grandeur] minska (v) [grandeur]
diminuer (v) [général] minska (v) [général]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] minska (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v n) [make smaller] minska (v n) [make smaller]
diminuer (v) [prix] minska (v) [prix]
diminuer (v) [quantité] minska (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] minska (v) [réduire]
diminuer (v) [son] minska (v) [son]
diminuer (v n) [to decrease or make less in strength] minska (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuer (v) [tomber] minska (v) [tomber]
diminuer (v) [valeur] minska (v) [valeur]
diminuer (v) [vitesse] minska (v) [vitesse]
diminuer (v) [faiblir] skära ned (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] skära ned (v) [grandeur]
diminuer (v) [général] skära ned (v) [général]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] skära ned (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] skära ned (v) [prix]
diminuer (v) [réduire] skära ned (v) [réduire]
diminuer (v) [tomber] skära ned (v) [tomber]
diminuer (v) [vitesse] skära ned (v) [vitesse]
diminuer (v) [décroître] avta (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] avta (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] avta (v) [grandeur]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] avta (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] avta (v) [prix]
diminuer (v) [quantité] avta (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] avta (v) [réduire]
diminuer (v) [son] avta (v) [son]
diminuer (v n) [to decrease or make less in strength] avta (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuer (v) [tomber] avta (v) [tomber]
diminuer (v) [vitesse] avta (v) [vitesse]
diminuer (v) [décroître] försvinna (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] försvinna (v) [faiblir]
diminuer (v) [quantité] försvinna (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] försvinna (v) [réduire]
diminuer (v) [son] försvinna (v) [son]
diminuer (v) [décroître] bortfalla (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] bortfalla (v) [faiblir]
diminuer (v) [quantité] bortfalla (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] bortfalla (v) [réduire]
diminuer (v) [son] bortfalla (v) [son]
diminuer (v) [décroître] sänka (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] sänka (v) [faiblir]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] sänka (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] sänka (v) [prix]
diminuer (v) [quantité] sänka (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] sänka (v) [réduire]
diminuer (v) [son] sänka (v) [son]
diminuer (v) [vitesse] sänka (v) [vitesse]
diminuer (v) [décroître] dämpa (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] dämpa (v) [faiblir]
diminuer (v) [quantité] dämpa (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] dämpa (v) [réduire]
diminuer (v) [son] dämpa (v) [son]
diminuer (v) [vitesse] dämpa (v) [vitesse]
diminuer (v) [décroître] minskas (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] minskas (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] minskas (v) [grandeur]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] minskas (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] minskas (v) [prix]
diminuer (v) [quantité] minskas (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] minskas (v) [réduire]
diminuer (v) [son] minskas (v) [son]
diminuer (v) [décroître] förminskas (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] förminskas (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] förminskas (v) [grandeur]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] förminskas (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] förminskas (v) [prix]
diminuer (v) [quantité] förminskas (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] förminskas (v) [réduire]
diminuer (v) [son] förminskas (v) [son]
diminuer (v) [décroître] reduceras (v) [décroître]
diminuer (v) [faiblir] reduceras (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] reduceras (v) [grandeur]
diminuer (v) [quantité] reduceras (v) [quantité]
diminuer (v) [réduire] reduceras (v) [réduire]
diminuer (v) [son] reduceras (v) [son]
diminuer (v) [grandeur] sjunka (v) [grandeur]
diminuer (v) [tomber] sjunka (v) [tomber]
diminuer (v) [vitesse] sjunka (v) [vitesse]
diminuer (v) [faiblir] försvaga (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] försvaga (v) [grandeur]
diminuer (v) [général] försvaga (v) [général]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] försvaga (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [réduire] försvaga (v) [réduire]
diminuer (v) [vêtements] ta in (v) [vêtements]
diminuer (v) [effet] försämra (v) [effet]
diminuer (v) [effet] skada (v) [effet]
diminuer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] krympa (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]
diminuer (v n) [transitive: to cause something to shrink] krympa (v n) [transitive: to cause something to shrink]
diminuer (v) [grandeur] sakta (v) [grandeur]
diminuer (v) [son] sakta (v) [son]
diminuer (v) [tomber] sakta (v) [tomber]
diminuer (v) [vitesse] sakta (v) [vitesse]
diminuer (v) [faiblir] nedsätta (v) [faiblir]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] nedsätta (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] nedsätta (v) [prix]
diminuer (v) [réduire] nedsätta (v) [réduire]
diminuer (v) [faiblir] skära ner (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] skära ner (v) [grandeur]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] skära ner (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] skära ner (v) [prix]
diminuer (v) [réduire] skära ner (v) [réduire]
diminuer (v) [faiblir] reducera (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] reducera (v) [grandeur]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] reducera (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [prix] reducera (v) [prix]
diminuer (v) [réduire] reducera (v) [réduire]
diminuer (v) [tomber] reducera (v) [tomber]
diminuer (v) [vitesse] reducera (v) [vitesse]
diminuer (v) [grandeur] göra mindre (v) [grandeur]
diminuer (v) [général] göra mindre (v) [général]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] göra mindre (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [jour] bli kortare (v) [jour]
diminuer (v) [valeur] förringa (v) [valeur]
diminuer (v) [faiblir] förminska (v) [faiblir]
diminuer (v) [grandeur] förminska (v) [grandeur]
diminuer (v) [général] förminska (v) [général]
diminuer (v) [main-d'oeuvre] förminska (v) [main-d'oeuvre]
diminuer (v) [réduire] förminska (v) [réduire]
diminuer (v) [tomber] förminska (v) [tomber]
diminuer (v) [vitesse] förminska (v) [vitesse]
diminuer (v n) [to decrease or make less in strength] mojna (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuer (v n) [to decrease or make less in strength] avklinga (v n) [to decrease or make less in strength]
diminuer (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish] förtvina (v) [(intransitive) to decrease, shrink, vanish]

Franska Svenska översättingar