Söktermen dito har 3 resultat
Hoppa till
SVSvenskaFRFranska
dito(o)[detsamma] idem(o)[detsamma]
dito(n adv v)[the aforesaid] idem(n adv v)[the aforesaid]
dito(o)[detsamma] de même(o)[detsamma]
SVSynonymer för ditoFRÖversättningar
lik[liknande]ncorpse
likadan[liknande]alike
också[även]also
likaså[även]also
på samma sätt[även]similarly
likadant[även]similarly
sammaledes[även]likewise
likaledes[även]similarly
detsamma[likaledes]same to you
liknande[sådan]alike
likartad[sådan]alike
dylik[sådan]similar
vidare[likaså]afterthought
ytterligare[likaså]additional