Söktermen dra ifrån har 7 resultat
SV Svenska FR Franska
dra ifrån (v) [pengar] retenir (v) [pengar]
dra ifrån (a) [matematik] déduire (a) [matematik]
dra ifrån (v) [pengar] déduire (v) [pengar]
dra ifrån (a) [matematik] soustraire (a) [matematik]
dra ifrån (v) [to remove or reduce] soustraire (v) [to remove or reduce]
SV Svenska FR Franska
dra ifrån (a) [matematik] rabattre (a) [matematik]
dra ifrån (v) [allmän] entraîner (v) [allmän]

SV FR Översättningar för dra

dra (v) [allmän] tirer (v) [allmän]
dra (v) [föremål] tirer (v) [föremål]
dra (v) [pistol] tirer (v) [pistol]
dra (v) [rörelse] tirer (v) [rörelse]
dra (v n) [to deduce or infer] tirer (v n) [to deduce or infer]
dra (v n) [to determine the result of a lottery] tirer (v n) [to determine the result of a lottery]
dra (v n) [to deduce or infer] inférer (v n) [to deduce or infer]
dra (v) [allmän] traîner (v) [allmän]
dra (v) [föremål] traîner (v) [föremål]
dra (v) [pistol] traîner (v) [pistol]
SV Synonymer för dra ifrån FR Översättningar
förkorta [förminska] annuler
reducera [förminska] éclipser
decimera [förminska] décimer
subtrahera [förminska] soustraire
pruta [förminska] marchander
amortera [förminska] amortir
inskränka [förminska] confiner
beskära [förminska] découper
kringskära [förminska] circonscrire
minska [förminska] décroître
addera [företa uträkningar] faire une addition (v n)
lägga ihop [företa uträkningar] faire une addition (v n)
summera [företa uträkningar] faire une addition (v n)
dividera [företa uträkningar] diviser
multiplicera [företa uträkningar] multiplier
tälja [företa uträkningar] tailler
beräkna [företa uträkningar] calculer
göra en beräkning [företa uträkningar] calculer
räkna [företa uträkningar] compter
förvandla [förenkla] transmuer