Söktermen en har 46 resultat
SVSvenskaFRFranska
en(a)[indefinit determinant] une(a)[indefinit determinant]
en(pronoun determiner)[one] soi(pronoun determiner)[one]
en genévrier{m}
en(pronoun determiner)[one] se(pronoun determiner)[one]
en(o)[opersonlig] on(o)[opersonlig]
SVSvenskaFRFranska
en(pronoun determiner)[one] on(pronoun determiner)[one]
en(a)[indefinit determinant] une certaine(a)[indefinit determinant]
en(a)[grundtal] une certaine(a)[grundtal]
en(a)[allmän] une certaine(a)[allmän]
en(a)[indefinit determinant] un certain(a)[indefinit determinant]
en(a)[grundtal] un certain(a)[grundtal]
en(a)[allmän] un certain(a)[allmän]
en(o)[obestämd artikel] une(o)[obestämd artikel]
en(conj n prep)[indefinite article] une(conj n prep)[indefinite article]
en(a)[allmän] quelque(a)[allmän]
en(o)[grundtal] une(o)[grundtal]
en(a)[grundtal] une(a)[grundtal]
en(a)[allmän] une(a)[allmän]
en(o)[obestämd artikel] un(o){m}[obestämd artikel]
en(conj n prep)[indefinite article] un(conj n prep){m}[indefinite article]
en(a)[indefinit determinant] un(a){m}[indefinit determinant]
en(o)[grundtal] un(o){m}[grundtal]
en(a)[grundtal] un(a){m}[grundtal]
en(a)[allmän] un(a){m}[allmän]
en(a)[indefinit determinant] quelque(a)[indefinit determinant]
en(a)[grundtal] quelque(a)[grundtal]
en un{m}
en une
SVSynonymer för enFRÖversättningar
de[folk]ők
någon[folk]valami
jag[folk]nén
man[folk](uférj
enda[ensam]egyetlen
ensamstående[ensam]özvegy
FRFranskaSVSvenska
en(adj adv int)[in good health] okej(adj adv int)[in good health]
en(prep adv adj n)[indicates a means] genom att(prep adv adj n)[indicates a means]
en(adj adv int)[in good health] oskadd(adj adv int)[in good health]
en(o)[préposition] in i(o)[préposition]
en(o)[direction] in i(o)[direction]
en(o)[préposition] i(o)[préposition]
en(o)[direction] i(o)[direction]
en(o)[destination] i(o)[destination]
en(o)[matière] gjord av(o)[matière]
en(o)[destination] till(o)[destination]
en(o)[préposition] inne i(o)[préposition]
en(o)[direction] inne i(o)[direction]
en(o)[préposition] inuti(o)[préposition]
en(o)[direction] inuti(o)[direction]
en(o)[part] därav(o)[part]
en(o)[matière] av(o)[matière]
en
en vid

Franska Svenska översättingar

FRSynonymer för enSVÖversättningar
dans[position]fra
sur[position]fra
contre[position]versus(prep conj)
dedans[lieu]uden
pour[qualité]for
de[dans]mod{n}
pendant[pendant]i