Söktermen en har 46 resultat
SV Svenska FR Franska
en (a) [indefinit determinant] une (a) [indefinit determinant]
en (pronoun determiner) [one] soi (pronoun determiner) [one]
en genévrier {m}
en (pronoun determiner) [one] se (pronoun determiner) [one]
en (o) [opersonlig] on (o) [opersonlig]
SV Svenska FR Franska
en (pronoun determiner) [one] on (pronoun determiner) [one]
en (a) [indefinit determinant] une certaine (a) [indefinit determinant]
en (a) [grundtal] une certaine (a) [grundtal]
en (a) [allmän] une certaine (a) [allmän]
en (a) [indefinit determinant] un certain (a) [indefinit determinant]
en (a) [grundtal] un certain (a) [grundtal]
en (a) [allmän] un certain (a) [allmän]
en (o) [obestämd artikel] une (o) [obestämd artikel]
en (conj n prep) [indefinite article] une (conj n prep) [indefinite article]
en (a) [allmän] quelque (a) [allmän]
en (o) [grundtal] une (o) [grundtal]
en (a) [grundtal] une (a) [grundtal]
en (a) [allmän] une (a) [allmän]
en (o) [obestämd artikel] un (o) {m} [obestämd artikel]
en (conj n prep) [indefinite article] un (conj n prep) {m} [indefinite article]
en (a) [indefinit determinant] un (a) {m} [indefinit determinant]
en (o) [grundtal] un (o) {m} [grundtal]
en (a) [grundtal] un (a) {m} [grundtal]
en (a) [allmän] un (a) {m} [allmän]
en (a) [indefinit determinant] quelque (a) [indefinit determinant]
en (a) [grundtal] quelque (a) [grundtal]
en un {m}
en une
SV Synonymer för en FR Översättningar
de [folk] de
någon [folk] noget
jag [folk] n jeg
man [folk] (u en
enda [ensam] eneste
FR Franska SV Svenska
en (adj adv int) [in good health] okej (adj adv int) [in good health]
en (prep adv adj n) [indicates a means] genom att (prep adv adj n) [indicates a means]
en (adj adv int) [in good health] oskadd (adj adv int) [in good health]
en (o) [préposition] in i (o) [préposition]
en (o) [direction] in i (o) [direction]
en (o) [préposition] i (o) [préposition]
en (o) [direction] i (o) [direction]
en (o) [destination] i (o) [destination]
en (o) [matière] gjord av (o) [matière]
en (o) [destination] till (o) [destination]
en (o) [préposition] inne i (o) [préposition]
en (o) [direction] inne i (o) [direction]
en (o) [préposition] inuti (o) [préposition]
en (o) [direction] inuti (o) [direction]
en (o) [part] därav (o) [part]
en (o) [matière] av (o) [matière]
en
en vid

Franska Svenska översättingar