Söktermen en ce qui concerne har 26 resultat
FR Franska SV Svenska
en ce qui concerne (o) [concernant] om (o) [concernant]
en ce qui concerne (o) [général] i samband med (o) [général]
en ce qui concerne (o) [relation] med hänsyn till (o) [relation]
en ce qui concerne (o) [proposition] med hänsyn till (o) [proposition]
en ce qui concerne (o) [général] med hänsyn till (o) [général]
FR Franska SV Svenska
en ce qui concerne (o) [concernant] med hänsyn till (o) [concernant]
en ce qui concerne (o) [relation] i fråga om (o) [relation]
en ce qui concerne (o) [proposition] i fråga om (o) [proposition]
en ce qui concerne (o) [général] i fråga om (o) [général]
en ce qui concerne (o) [concernant] i fråga om (o) [concernant]
en ce qui concerne (o) [relation] om (o) [relation]
en ce qui concerne (o) [proposition] om (o) [proposition]
en ce qui concerne (o) [général] om (o) [général]
en ce qui concerne (o) [concernant] beträffande (o) [concernant]
en ce qui concerne (o) [général] (o) [général]
en ce qui concerne (o) [relation] med avseende på (o) [relation]
en ce qui concerne (o) [proposition] med avseende på (o) [proposition]
en ce qui concerne (o) [général] med avseende på (o) [général]
en ce qui concerne (o) [concernant] med avseende på (o) [concernant]
en ce qui concerne (o) [relation] angående (o) [relation]
en ce qui concerne (o) [proposition] angående (o) [proposition]
en ce qui concerne (o) [général] angående (o) [général]
en ce qui concerne (o) [concernant] angående (o) [concernant]
en ce qui concerne (o) [relation] beträffande (o) [relation]
en ce qui concerne (o) [proposition] beträffande (o) [proposition]
en ce qui concerne (o) [général] beträffande (o) [général]

FR SV Översättningar för en

en (o) [destination] till (o) [destination]
en
en (o) [matière] av (o) [matière]
en (prep adv adj n) [indicates a means] genom att (prep adv adj n) [indicates a means]
en (o) [part] därav (o) [part]
en (o) [direction] inuti (o) [direction]
en (o) [préposition] inuti (o) [préposition]
en (o) [direction] inne i (o) [direction]
en (o) [préposition] inne i (o) [préposition]
en (adj adv int) [in good health] okej (adj adv int) [in good health]

FR SV Översättningar för ce

ce (determiner adv pronoun) [the (thing) here] denna (determiner adv pronoun) [the (thing) here]
ce (a) [déterminant indicatif - sg.] den där (a) [déterminant indicatif - sg.]
ce (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] den där (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
ce (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] det (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
ce (a) [déterminant indicatif - sg.] det där (a) [déterminant indicatif - sg.]
ce (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated] det där (conj determiner pronoun adv) [what is being indicated]
ce (o) [démonstratif] den (o) [démonstratif]
ce (a) [déterminant indicatif - sg.] det här (a) [déterminant indicatif - sg.]
ce (o) [pron. pers. - sujet] det (o) [pron. pers. - sujet]
ce den

FR SV Översättningar för qui

qui (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] som (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
qui (o) [pron. relatif - sujet - pl.] som (o) [pron. relatif - sujet - pl.]
qui (o) [pron. relatif - sujet - sg.] som (o) [pron. relatif - sujet - sg.]
qui (conj determiner pronoun adv) [which] som (conj determiner pronoun adv) [which]
qui (pronoun n) [who (relative pronoun)] som (pronoun n) [who (relative pronoun)]
qui (o) [pron. interrogatif - compl. dir. obj. - pl.] vilka (o) [pron. interrogatif - compl. dir. obj. - pl.]
qui (o) [pron. interrogatif - compl. dir. obj. - sg.] vilka (o) [pron. interrogatif - compl. dir. obj. - sg.]
qui (pronoun) [what person or people, object of a preposition (dative)] vilka (pronoun) [what person or people, object of a preposition (dative)]
qui (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what] vilken (determiner pronoun n) [(''relative'') who, whom, what]
qui (conj determiner pronoun adv) [which] vilken (conj determiner pronoun adv) [which]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för en ce qui concerne SV Översättningar
pour ce qui est de [relation] beträffande
s'agissant de [relation] beträffande
au sujet de [relation] rörande
envers [relation] m om
vis-à-vis [relation] visavi
quant à [relation] vad beträffar
à l'égard de [relation] i förhållande till