Söktermen exempel har 11 resultat
SVSvenskaFRFranska
exempel(n)[allmän]{n} illustration(n){f}[allmän]
exempel(n)[perfekt exempel]{n} modèle(n){m}[perfekt exempel]
exempel{n} exemple{m}
exempel(n)[allmän]{n} exemple(n){m}[allmän]
exempel(n v)[instance as a problem to be solved]{n} exemple(n v){m}[instance as a problem to be solved]
SVSvenskaFRFranska
exempel(n v)[parallel or closely similar case]{n} exemple(n v){m}[parallel or closely similar case]
exempel(n)[perfekt exempel]{n} exemple(n){m}[perfekt exempel]
exempel(n v)[person punished as a warning to others]{n} exemple(n v){m}[person punished as a warning to others]
exempel(n v)[something representative of a group]{n} exemple(n v){m}[something representative of a group]
exempel(n v)[something serving as a pattern of behaviour]{n} exemple(n v){m}[something serving as a pattern of behaviour]
exempel(n v)[something serving to explain or illustrate a rule]{n} exemple(n v){m}[something serving to explain or illustrate a rule]
SVSynonymer för exempelFRÖversättningar
bekräftelse[bevis](u確認(n)
stöd[bevis]n加護(n v)
fall[bevis]n没落(v n)
dokumentation[bevis](uドキュメンテーション(n)
fotnot[bevis](u脚註(n v)
mönster[föredöme]nテンプレート(n v)
regel[rättesnöre](u規律(n v)
lag[rättesnöre](u(n v)
kriterium[rättesnöre]n判断基準(n)
typ[företrädare](uタイプ(n v)
representant[företrädare](u代表者(adj n)
sammanfattning[utdrag](u要約(n)
sammandrag[utdrag]n縮図(shukuzu)
förkortning[utdrag](u解除(n)
modell[mönster](uモデル
bevis[belägg]n証拠(n)
prov[belägg]n試験(n v)
provbit[belägg](uサンプル(n v)
tecken[belägg]n記号(n v)
uppgift[belägg](u機能(kinō)