Söktermen extra har 38 resultat
SV Svenska FR Franska
extra (a) [överskjutande] accessoire (a) [överskjutande]
extra (a) [överskjutande] de réserve (a) [överskjutande]
extra (a) [information] de réserve (a) [information]
extra (a) [föremål] de réserve (a) [föremål]
extra (a) [överskjutande] de rechange (a) [överskjutande]
SV Svenska FR Franska
extra (a) [information] de rechange (a) [information]
extra (a) [föremål] de rechange (a) [föremål]
extra (a) [överskjutande] extra (a) {m} [överskjutande]
extra (a) [information] extra (a) {m} [information]
extra (a) [föremål] extra (a) {m} [föremål]
extra (a) [överskjutande] additionnel (a) [överskjutande]
extra (a) [information] additionnel (a) [information]
extra (a) [föremål] additionnel (a) [föremål]
extra (a) [överskjutande] d'appoint (a) [överskjutande]
extra (a) [information] d'appoint (a) [information]
extra (a) [föremål] d'appoint (a) [föremål]
extra (a) [föremål] auxiliaire (a) {m} [föremål]
extra (a) [information] accessoire (a) [information]
extra (a) [föremål] accessoire (a) [föremål]
extra (a) [överskjutande] complémentaire (a) [överskjutande]
extra (a) [information] complémentaire (a) [information]
extra (a) [föremål] complémentaire (a) [föremål]
extra (a) [överskjutande] supplémentaire (a) [överskjutande]
extra (a) [information] supplémentaire (a) [information]
extra (a) [föremål] supplémentaire (a) [föremål]
extra (adj) [additional] supplémentaire (adj) [additional]
extra (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary] supplémentaire (adj adv n) [Beyond what is due, usual, expected, or necessary; additional; supernumerary]
extra (a) [information] plus étoffé (a) [information]
extra (a) [information] plus détaillé (a) [information]
extra (a) [information] plus précis (a) [information]
extra (a) [överskjutande] auxiliaire (a) {m} [överskjutande]
extra (a) [information] auxiliaire (a) {m} [information]
FR Franska SV Svenska
extra (a) [information] {m} mer (a) [information]
extra (a) [information] {m} närmare (a) [information]
extra (a) [information] {m} mera detaljerad (a) [information]
extra (a) [information] {m} extra (a) [information]
extra (a) [information] {m} ytterligare (a) [information]
extra (a) [information] {m} tillkommande (a) [information]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för extra SV Översättningar
surplus [supplément] m Rest {m}
additif [supplément] m Additiv (adj n)
complément [supplément] m Zusatz-
appendice [supplément] m Blinddarm {m}
excédent [supplément] m Überschuss {m}
extraordinaire [supérieur] außergewöhnlich
excellent [supérieur] wundervoll
éminent [supérieur] angesehen
génial [supérieur] toll
transcendant [supérieur] überlegen (sich)
domestique [serviteur] m Dienerin {f}
extrêmement [très] krass
infiniment [très] unvorstellbar
miraculeux [merveilleux] mirakulös
admirable [merveilleux] bewundernswert
fascinant [merveilleux] bezaubernd
formidable [merveilleux] (informal wundervoll
magique [merveilleux] zauberhaft
remarquable [merveilleux] ausgesprochen
sensationnel [merveilleux] oberaffengeil