Söktermen förhoppning har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
förhoppning (u) espoir {m}
SV Synonymer för förhoppning FR Översättningar
tanke [mening] (u pensée {f}
uppfattning [mening] (u opinion {f}
antagande [mening] n supposition {f}
förmodan [mening] n conjecture {f}
misstanke [mening] (u suspicion {f}
tro [mening] supposer
bön [anhållan] (u requête {f}
begäran [anhållan] n requête {f}
önskemål [anhållan] n desideratum (n)
vilja [anhållan] aller
önskan [anhållan] n désir {m}
sannolikhet [möjlighet] (u risque {m}
hopp [möjlighet] n saut {m}
tillfälle [möjlighet] n facilité {f}
chans [möjlighet] (u risque {m}
prognos [möjlighet] (u prévision météo {f}
utsikt [möjlighet] (u prévision {f}
paus [dröjsmål] (u pause {f}
längtan [dröjsmål] (invariable désir {m}
förväntning [dröjsmål] (u attente {f}