Söktermen förkorta har 23 resultat
SV Svenska FR Franska
förkorta (v) [ord]
 • förkortad
condenser (v) [ord]
 • aies condensé
 • aient condensé
 • condensent
 • condenses
förkorta (v) [text]
 • förkortad
restreindre (v) [text]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignent
 • restreignes
förkorta (v) [beskära]
 • förkortad
restreindre (v) [beskära]
 • aies restreint
 • aient restreint
 • restreignent
 • restreignes
förkorta (v n) [remove a common factor]
 • förkortad
annuler (v n) [remove a common factor]
 • aies annulé
 • aient annulé
 • annulent
 • annules
förkorta (v n) [remove a common factor]
 • förkortad
éliminer (v n) [remove a common factor]
 • aies éliminé
 • aient éliminé
 • éliminent
 • élimines
SV Svenska FR Franska
förkorta (v) [text]
 • förkortad
écourter (v) [text]
 • aient écourté
 • aies écourté
 • écourtent
 • écourtes
förkorta (v) [ord]
 • förkortad
écourter (v) [ord]
 • aient écourté
 • aies écourté
 • écourtent
 • écourtes
förkorta (v) [beskära]
 • förkortad
écourter (v) [beskära]
 • aient écourté
 • aies écourté
 • écourtent
 • écourtes
förkorta (v) [text]
 • förkortad
résumer (v) [text]
 • aient résumé
 • aies résumé
 • résument
 • résumes
förkorta (v) [ord]
 • förkortad
résumer (v) [ord]
 • aient résumé
 • aies résumé
 • résument
 • résumes
förkorta (v) [beskära]
 • förkortad
résumer (v) [beskära]
 • aient résumé
 • aies résumé
 • résument
 • résumes
förkorta (v) [text]
 • förkortad
condenser (v) [text]
 • aies condensé
 • aient condensé
 • condensent
 • condenses
förkorta (v) [beskära]
 • förkortad
réduire (v) [beskära]
 • aies réduit
 • aient réduit
 • réduisent
 • réduises
förkorta (v adj n) [to make shorter]
 • förkortad
abréger (v adj n) [to make shorter]
 • aient abrégé
 • aies abrégé
 • abrègent
 • abrèges
förkorta (v) [text]
 • förkortad
abréger (v) [text]
 • aient abrégé
 • aies abrégé
 • abrègent
 • abrèges
förkorta (v) [ord]
 • förkortad
abréger (v) [ord]
 • aient abrégé
 • aies abrégé
 • abrègent
 • abrèges
förkorta (v) [beskära]
 • förkortad
abréger (v) [beskära]
 • aient abrégé
 • aies abrégé
 • abrègent
 • abrèges
förkorta
 • förkortad
abréger
 • aient abrégé
 • aies abrégé
 • abrègent
 • abrèges
förkorta (v) [text]
 • förkortad
raccourcir (v) [text]
 • aient raccourci
 • aies raccourci
 • raccourcissent
 • raccourcisses
förkorta (v) [ord]
 • förkortad
raccourcir (v) [ord]
 • aient raccourci
 • aies raccourci
 • raccourcissent
 • raccourcisses
förkorta (v) [beskära]
 • förkortad
raccourcir (v) [beskära]
 • aient raccourci
 • aies raccourci
 • raccourcissent
 • raccourcisses
förkorta (v) [text]
 • förkortad
réduire (v) [text]
 • aies réduit
 • aient réduit
 • réduisent
 • réduises
förkorta (v) [ord]
 • förkortad
réduire (v) [ord]
 • aies réduit
 • aient réduit
 • réduisent
 • réduises