Söktermen förslag har 7 resultat
SV Svenska FR Franska
förslag (n) [allmän] {n} suggestion (n) {f} [allmän]
förslag (n) [erbjudande] {n} suggestion (n) {f} [erbjudande]
förslag (n) [something suggested] {n} suggestion (n) {f} [something suggested]
förslag (n) [allmän] {n} proposition (n) {f} [allmän]
förslag (n) [erbjudande] {n} proposition (n) {f} [erbjudande]
SV Svenska FR Franska
förslag (n) [allmän] {n} motion (n) {f} [allmän]
förslag (n) [erbjudande] {n} motion (n) {f} [erbjudande]
SV Synonymer för förslag FR Översättningar
initiativ [uppmaning] n initiative {f}
uppslag [uppmaning] n rubrique {f}
medverkan [uppmaning] n complicité {f}
uppmuntran [uppmaning] (invariable encouragement {m}
tillskyndan [uppmaning] n incitation {f}
försöksballong [diskret undersökning] ballon d'essai (n)
proposition [diskret undersökning] projet de loi {m}
försök [diskret undersökning] n essai {m}
lockbete [diskret undersökning] n attrape-nigaud {m}
yttrande [utlåtande] n expression {f}
motion [förslag i riksdagen] (u projet de loi {m}
projekt [utkast] n projet {m}
plan [utkast] (u plat {m}
ordning [plan] (u ordre {m}
föredragningslista [plan] (u ordre du jour {m}
dagordning [plan] (u ordre du jour {m}
skiss [plan] (u ébauche {f}
kalkyl [plan] (u calcul {m}
program [plan] n cycle {m}
bud [erbjudande] n enchère