Söktermen faire tomber har 19 resultat
FR Franska SV Svenska
faire tomber (v) [objets] stjälpa (v) [objets]
faire tomber (v) [personne] springa omkull (v) [personne]
faire tomber (v) [objets] springa omkull (v) [objets]
faire tomber (v) [personne] tippa omkull (v) [personne]
faire tomber (v) [objets] tippa omkull (v) [objets]
FR Franska SV Svenska
faire tomber (v) [personne] välta omkull (v) [personne]
faire tomber (v) [objets] välta omkull (v) [objets]
faire tomber (v) [objets] lyfta upp ena sidan (v) [objets]
faire tomber (v) [tomber] sätta krokben för (v) [tomber]
faire tomber (v) [tomber] få att snubbla (v) [tomber]
faire tomber (v n adj adv) [to make something fall] fälla (v n adj adv) [to make something fall] (u)
faire tomber (v) [objets] välta (v) [objets]
faire tomber (v) [objets] tippa på (v) [objets]
faire tomber (v) [objets] ställa på lut (v) [objets]
faire tomber (v) [objets] kantra (v) [objets]
faire tomber (v) [prix] få ner (v) [prix]
faire tomber (v) [prix] sänka (v) [prix]
faire tomber (v) [objets] tippa (v) [objets]
faire tomber (v) [tomber] fälla (v) [tomber] (u)

FR SV Översättningar för faire

faire (v) [café]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
brygga (v) [café] (u)
 • bryggd
faire (v) [nettoyage]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
ordna (v) [nettoyage]
 • ordnad
faire (v) [to praise; to make high]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
prisa (v) [to praise; to make high]
 • prisad
faire (v) [discours]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
hålla (v) [discours]
 • hållen
faire (v) [nettoyage]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
tömma (v) [nettoyage]
 • tömd
faire (v n) [to travel a distance by walking]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
(v n) [to travel a distance by walking]
 • gången
faire (v) [nettoyage] snygga upp (v) [nettoyage]
faire (v) [nettoyage]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
rensa (v) [nettoyage]
 • rensad
faire (v) [nettoyage]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
städa (v) [nettoyage]
 • städad
faire (v) [discours]
 • aies fait
 • aient fait
 • fasses
 • fassent
deklamera (v) [discours]
 • deklamerad

FR SV Översättningar för tomber

tomber (v) [diminuer]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
minska (v) [diminuer]
 • minskad
tomber (v) [intransitif]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
minska (v) [intransitif]
 • minskad
tomber (v) [nombre]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
minska (v) [nombre]
 • minskad
tomber (v) [prix]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
minska (v) [prix]
 • minskad
tomber (v) [temps]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
minska (v) [temps]
 • minskad
tomber (v) [température]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
minska (v) [température]
 • minskad
tomber (v) [diminuer]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
avta (v) [diminuer]
 • avtagen
tomber (v) [intransitif]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
avta (v) [intransitif]
 • avtagen
tomber (v) [nombre]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
avta (v) [nombre]
 • avtagen
tomber (v) [prix]
 • sois tombé
 • soient tombés
 • tombes
 • tombent
avta (v) [prix]
 • avtagen

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för faire tomber SV Översättningar
abolir [mouvement, effet] förkasta
démolir [mouvement, effet] totalförstöra
détruire [mouvement, effet] förstöra
démanteler [mouvement, effet] nedmontera
raser [mouvement, effet] (informal raka (u)
déraciner [mouvement, effet] rycka upp med rötterna (v)
saper [mouvement, effet] underminera
terrasser [mouvement, effet] överväldiga
broyer [mouvement, effet] mala
écraser [mouvement, effet] reducera
renverser [mouvement, effet] störta
abattre [mouvement, effet] fälla (u)
descendre [abattre] falla
induire [induire] framkalla