Söktermen gödsel har 8 resultat
SV Svenska FR Franska
gödsel {n} engrais {m}
gödsel (n) [a natural substance that is used to make the ground more suitable for growing plants] {n} engrais (n) {m} [a natural substance that is used to make the ground more suitable for growing plants]
gödsel {n} fumier {m}
gödsel (n) [agrikultur] {n} fumier (n) {m} [agrikultur]
gödsel (n) [dynga] {n} fumier (n) {m} [dynga]
SV Svenska FR Franska
gödsel (n) [agrikultur] {n} crottin (n) {m} [agrikultur]
gödsel (n) [dynga] {n} crottin (n) {m} [dynga]
gödsel (n) [a natural substance that is used to make the ground more suitable for growing plants] {n} fertilisant (n) [a natural substance that is used to make the ground more suitable for growing plants]
SV Synonymer för gödsel FR Översättningar
dynga [smuts] (u purin {f}
förorening [smuts] (u pollution {f}
spillning [smuts] (u crotte {f}
träck [smuts] excrément
avföring [exkrementer] (u excrément
skit [träck] mon œil (int)
öppning [avföring] (u avance {f}
kompost [avföring] (u compost {m}
näring [gödsling] (u nutrition