Söktermen igen har 7 resultat
SV Svenska FR Franska
igen de nouveau
igen (adv prep) [another time] de nouveau (adv prep) [another time]
igen (o) [åter] de nouveau (o) [åter]
igen (adv prep) [used in a question to ask something one has forgotten] déjà (adv prep) [used in a question to ask something one has forgotten]
igen encore
SV Svenska FR Franska
igen (adv prep) [another time] encore (adv prep) [another time]
igen (o) [åter] encore une fois (o) [åter]
SV Synonymer för igen FR Översättningar
resterande [återstående] restante
över [återstående] atravesado
övrig [återstående] restante
till övers [återstående] sobrante
kvar [återstående] sobrante
ånyo [omigen] nuevamente
på nytt [omigen] nuevamente
i följd [omigen] uno tras otro
om [omigen] si {m}
åter [på nytt] nuevamente
tillbaka [åter] hacia atrás
för övrigt [fortsättningsvis] por otra parte
dessutom [fortsättningsvis] además
vidare [fortsättningsvis] por otra parte
till [ihop] para
fast [ihop] decidido
stängd [ihop] cerrado