Söktermen justera har 8 resultat
SV Svenska FR Franska
justera (v) [reglera]
 • justerad
régler (v) [reglera]
 • aient réglé
 • aies réglé
 • règlent
 • règles
justera
 • justerad
ajuster
 • aies ajusté
 • aient ajusté
 • ajustent
 • ajustes
justera (v) [reglera]
 • justerad
ajuster (v) [reglera]
 • aies ajusté
 • aient ajusté
 • ajustent
 • ajustes
justera (v) [allmän] de chêne (v) [allmän]
justera (v) [allmän] en chêne (v) [allmän]
SV Svenska FR Franska
justera (v) [allmän]
 • justerad
étalonner (v) [allmän]
 • aies étalonné
 • aient étalonné
 • étalonnent
 • étalonnes
justera (v) [allmän]
 • justerad
calibrer (v) [allmän]
 • aies calibré
 • aient calibré
 • calibrent
 • calibres
justera (v) [allmän]
 • justerad
graduer (v) [allmän]
 • aient gradué
 • aies gradué
 • graduent
 • gradues
SV Synonymer för justera FR Översättningar
sätta i stånd [finputsa] put in order
rätta till [finputsa] remedy
trimma [finputsa] trim
lämpa [passa] adapt
jämka [passa] adjust
reglera [passa] regulate
inrätta [passa] establish
rätta [passa] correct
avväga [passa] balance against each other
gradera [passa] grade
dimensionera [passa] dim
avpassa [passa] adapt
emendera [korrigera] emend
beriktiga [korrigera] correct
etikettera [sätta sina initialer på] label
numrera [sätta sina initialer på] mark with numbers
kröna [sätta sina initialer på] crown
stämpla [sätta sina initialer på] stamp
beteckna [sätta sina initialer på] indicate
prissätta [sätta sina initialer på] fix the price of