Söktermen känsla har 9 resultat
SVSvenskaFRFranska
känsla(adj n)[intuition](u) impression(adj n){f}[intuition]
känsla(n)[physical feeling](u) sensation(n){f}[physical feeling]
känsla(adj n)[sensation](u) sensation(adj n){f}[sensation]
känsla(adj n)[emotion](u) émotion(adj n){f}[emotion]
känsla(n)[person's internal state of being](u) émotion(n){f}[person's internal state of being]
SVSvenskaFRFranska
känsla(v n)[vague understanding](u) sensibilité(v n){f}[vague understanding]
känsla(adj n)[emotion](u) sentiment(adj n){m}[emotion]
känsla(adj n)[intuition](u) sentiment(adj n){m}[intuition]
känsla(adj n)[intuition](u) intuition(adj n){f}[intuition]
SVSynonymer för känslaFRÖversättningar
tanke[åsikt](upensée{f}
mening[åsikt](uphrase{f}
tro[åsikt]supposer
idé[åsikt](uidée{f}
smak[åsikt](usaveur{f}
förnimmelse[åsikt]sensation{f}
uppfattning[åsikt](uopinion{f}
sinne[medvetenhet]nsens{m}
medvetande[medvetenhet]conscience{f}
deltagande[sinnesrörelse]nparticipation{f}
medlidande[sinnesrörelse]ncompassion{f}
sorg[sinnesrörelse](upeine{f}
ängslan[sinnesrörelse](u (invariable)angoisse{f}
upplevelse[intryck](uexpérience{f}
erfarenhet[intryck](uexpérience{f}
sensation[intryck](usensation{f}
intryck[sensation]ndescription{f}
entusiasm[hjärtlighet](upassion{f}
iver[hjärtlighet](uassiduité{f}
glöd[hjärtlighet](ubraise{f}