Söktermen lägre har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
lägre (a) [rang] inférieur (a) [rang]
lägre (o) [kvantitet] plus faible (o) [kvantitet]
SV Synonymer för lägre FR Översättningar
nedom [nedanför] ci-dessous
under [nedanför] n pendant
mindervärdig [sämre] servile
sekunda [sämre] de deuxième ordre
underordnad [sämre] (invariable subordonnées (adj n v)