Söktermen låg har 72 resultat
SV Svenska FR Franska
låg (a) [allmän] bas (a) {m} [allmän]
låg (a) [moraliskt uppförande] ignoble (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] vil (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] vil (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] bas (a) {m} [uppförande]
SV Svenska FR Franska
låg (a) [summa] bas (a) {m} [summa]
låg (a) [pris] bas (a) {m} [pris]
låg (a) [moraliskt uppförande] bas (a) {m} [moraliskt uppförande]
låg (a) [höjd] bas (a) {m} [höjd]
låg (a) [uppförande] ignoble (a) [uppförande]
låg bas {m}
låg (a) [uppförande] sordide (a) [uppförande]
låg (a) [summa] sordide (a) [summa]
låg (a) [pris] sordide (a) [pris]
låg (a) [moraliskt uppförande] sordide (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [höjd] sordide (a) [höjd]
låg (a) [allmän] sordide (a) [allmän]
låg (a) [uppförande] cru (a) [uppförande]
låg (a) [uppförande] choquant (a) [uppförande]
låg basse {f}
låg (a) [uppförande] servile (a) [uppförande]
låg (a) [summa] servile (a) [summa]
låg (a) [pris] servile (a) [pris]
låg (a) [höjd] servile (a) [höjd]
låg (a) [allmän] servile (a) [allmän]
låg (a) [uppförande] de coquin (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] de coquin (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] cru (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] choquant (a) [moraliskt uppförande]
låg (adj n v) [relatively short or low and thick or broad] trapu (adj n v) [relatively short or low and thick or broad]
låg (a) [allmän] inférieur (a) [allmän]
låg (a) [uppförande] faible (a) {m} [uppförande]
låg (a) [summa] faible (a) {m} [summa]
låg (a) [pris] faible (a) {m} [pris]
låg (a) [höjd] faible (a) {m} [höjd]
låg (a) [allmän] faible (a) {m} [allmän]
låg (adj adv n) [of a sound or voice, low in pitch] grave (adj adv n) [of a sound or voice, low in pitch]
låg (a) [höjd] honteux (a) [höjd]
låg (a) [allmän] honteux (a) [allmän]
låg (a) [uppförande] vilain (a) {m} [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] vilain (a) {m} [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] animal (a) {m} [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] animal (a) {m} [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] grossier (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] grossier (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] honteux (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [musik] grave (a) [musik]
låg (a) [uppförande] vulgaire (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] vulgaire (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] obscène (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] obscène (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] méchant (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] méchant (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] trivial (a) [uppförande]
låg (a) [allmän] humblement (a) [allmän]
låg (a) [uppförande] vicieux (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] vicieux (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] sale (a) [uppförande]
låg (a) [moraliskt uppförande] sale (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] humblement (a) [uppförande]
låg (a) [summa] humblement (a) [summa]
låg (a) [pris] humblement (a) [pris]
låg (a) [höjd] humblement (a) [höjd]
låg (a) [moraliskt uppförande] trivial (a) [moraliskt uppförande]
låg (a) [uppförande] modestement (a) [uppförande]
låg (a) [summa] modestement (a) [summa]
låg (a) [pris] modestement (a) [pris]
låg (a) [höjd] modestement (a) [höjd]
låg (a) [allmän] modestement (a) [allmän]
låg (a) [uppförande] honteux (a) [uppförande]
låg (a) [summa] honteux (a) [summa]
låg (a) [pris] honteux (a) [pris]
SV Synonymer för låg FR Översättningar
kort [liten] n fiche {f}
under det normala [liten] au-dessous des normes
sakta [lågmäld] lentement
svag [lågmäld] fade
otydlig [lågmäld] flou
dämpad [lågmäld] adouci
tyst [lågmäld] tacite
mjuk [lågmäld] doux
mild [lågmäld] fade
stilla [lågmäld] apaiser
djup [dov] n profondeur {f}
grov [dov] grossière (adj v)
fördelaktig [billig] bénéfique
moderat [billig] modéré {m}
reducerad [billig] amoindri
underordnad [lågtstående] (invariable subordonnées (adj n v)
primitiv [lågtstående] originel
djurisk [lågtstående] sans pitié
obemärkt [vardaglig] imperceptiblement
obetydlig [vardaglig] léger