Söktermen lik har 24 resultat
SV Svenska FR Franska
lik (a) [likhet] {n} assorti (a) [likhet]
lik (n v) [corpse] {n} corps sans vie (n v) [corpse] (n v)
lik (n) [begravning] {n} dépouille (n) {f} [begravning]
lik (adj v n) [mathematics: exactly identical] {n} égale (adj v n) {f} [mathematics: exactly identical]
lik (adv adj pronoun) [similar, alike] {n} même (adv adj pronoun) [similar, alike]
SV Svenska FR Franska
lik (adj v n) [the same in all respects] {n} égal (adj v n) {m} [the same in all respects]
lik (adj v n) [mathematics: exactly identical] {n} égal (adj v n) {m} [mathematics: exactly identical]
lik (n v) [dead body] {n} corps (n v) {m} [dead body]
lik (n v) [corpse] {n} corps (n v) {m} [corpse]
lik (n) [begravning] {n} corps (n) {m} [begravning]
lik (a) [likhet] {n} analogue (a) {m} [likhet]
lik (a) [likhet] {n} comparable (a) [likhet]
lik {n} cadavre {m}
lik (a) [likhet] {n} similaire (a) [likhet]
lik (adj n) [Having traits or characteristics in common; alike, comparable] {n} similaire (adj n) [Having traits or characteristics in common; alike, comparable]
lik (a) [likhet] {n} semblable (a) {m} [likhet]
lik (adj n) [Having traits or characteristics in common; alike, comparable] {n} semblable (adj n) {m} [Having traits or characteristics in common; alike, comparable]
lik (a) [likhet] {n} pareil (a) {m} [likhet]
lik (adj n) [dead person] {n} défunt (adj n) {m} [dead person]
lik (n) [begravning] {n} mort (n) {f} [begravning]
lik (n v) [dead body] {n} cadavre (n v) {m} [dead body]
lik (n v) [corpse] {n} cadavre (n v) {m} [corpse]
lik (n) [begravning] {n} cadavre (n) {m} [begravning]
lik (n) [a dead body] {n} cadavre (n) {m} [a dead body]
SV Synonymer för lik FR Översättningar
likvärdig [likställd] эквивале́нтный (adj n)
jämförbar [likställd] сопостави́мый (adj)
adekvat [likställd] доста́точный (adj determiner)
likadan [liknande] тако́й же (adv adj pronoun)
besläktad [liknande] бли́зкий (n adj)
träffande [slående] вырази́тельный (adj)
ordagrann [överensstämmande] сло́во в сло́во (adv adj n)
likformig [överensstämmande] однообра́зный (adj n v)
kongruent [överensstämmande] конгруэ́нтный (adj)
uniform [överensstämmande] (u фо́рма (n v)
stoft [död kropp] пыль (m)
aska [död kropp] (u зола
kadaver [död kropp] n трупло (n v)
as [död kropp] n трупло (n v)
motsvarande [besläktad] соответственный (n adj)
enhetlig [likartad] однообра́зный (adj n v)
levande [naturlig] в живы́х (adj)
sann [naturlig] са́мый (adj)
exakt [naturlig] вот и́менно (adv int)
liknande [sådan] тако́й же (adv adj pronoun)