Söktermen lik har 24 resultat
SVSvenskaFRFranska
lik(a)[likhet]{n} assorti(a)[likhet]
lik(n v)[corpse]{n} corps sans vie(n v)[corpse](n v)
lik(n)[begravning]{n} dépouille(n){f}[begravning]
lik(adj v n)[mathematics: exactly identical]{n} égale(adj v n){f}[mathematics: exactly identical]
lik(adv adj pronoun)[similar, alike]{n} même(adv adj pronoun)[similar, alike]
SVSvenskaFRFranska
lik(adj v n)[the same in all respects]{n} égal(adj v n){m}[the same in all respects]
lik(adj v n)[mathematics: exactly identical]{n} égal(adj v n){m}[mathematics: exactly identical]
lik(n v)[dead body]{n} corps(n v){m}[dead body]
lik(n v)[corpse]{n} corps(n v){m}[corpse]
lik(n)[begravning]{n} corps(n){m}[begravning]
lik(a)[likhet]{n} analogue(a){m}[likhet]
lik(a)[likhet]{n} comparable(a)[likhet]
lik{n} cadavre{m}
lik(a)[likhet]{n} similaire(a)[likhet]
lik(adj n)[Having traits or characteristics in common; alike, comparable]{n} similaire(adj n)[Having traits or characteristics in common; alike, comparable]
lik(a)[likhet]{n} semblable(a){m}[likhet]
lik(adj n)[Having traits or characteristics in common; alike, comparable]{n} semblable(adj n){m}[Having traits or characteristics in common; alike, comparable]
lik(a)[likhet]{n} pareil(a){m}[likhet]
lik(adj n)[dead person]{n} défunt(adj n){m}[dead person]
lik(n)[begravning]{n} mort(n){f}[begravning]
lik(n v)[dead body]{n} cadavre(n v){m}[dead body]
lik(n v)[corpse]{n} cadavre(n v){m}[corpse]
lik(n)[begravning]{n} cadavre(n){m}[begravning]
lik(n)[a dead body]{n} cadavre(n){m}[a dead body]
SVSynonymer för likFRÖversättningar
analog[likställd]समान
ordagrann[överensstämmande]शब्दश(śabdśa)
stoft[död kropp]धूल(dhūl)
aska[död kropp](uराख{f}(rākha)
kadaver[död kropp]nशव(n v)
as[död kropp]nशव(n v)
levande[naturlig]जीता(jītā)
sann[naturlig]सही(sahī)
liknande[sådan]समान