Söktermen même har 33 resultat
FR Franska SV Svenska
même (o) [intensif] ytterligare (o) [intensif]
même (a) [intensif] samma (a) [intensif]
même (adv adj pronoun) [not different as regards self; identical] samma (adv adj pronoun) [not different as regards self; identical]
même (adv adj pronoun) [similar, alike] samma (adv adj pronoun) [similar, alike]
même (adv adj pronoun) [something similar, something of the identical type] samma (adv adj pronoun) [something similar, something of the identical type]
FR Franska SV Svenska
même (adv adj pronoun) [the identical thing] samma (adv adj pronoun) [the identical thing]
même (a) [général] just (a) [général]
même (a) [intensif] just (a) [intensif]
même (a) [général] noga (a) [général]
même (a) [général] samma (a) [général]
même (a) [général] strängt (a) [général]
même (a) [général] identisk (a) [général]
même (adj v adv n) [emphasising comparative] ännu (adj v adv n) [emphasising comparative]
même (o) [général] ännu (o) [général]
même (o) [intensif] ännu (o) [intensif]
même (adj v adv n) [emphasising comparative] än nu (adj v adv n) [emphasising comparative]
même (adj v adv n) [implying extreme example] ens (adj v adv n) [implying extreme example]
même (o) [général] ändå (o) [général]
même samma
même (a) [intensif] precis (a) [intensif]
même (a) [général] precis (a) [général]
même (adj v adv n) [implying extreme example] till och med (adj v adv n) [implying extreme example]
même (o) [intensif] även (o) [intensif]
même (adj v adv n) [implying extreme example] även (adj v adv n) [implying extreme example]
même (o) [général] även (o) [général]
même (o) [intensif] också (o) [intensif]
même (o) [général] också (o) [général]
même (adj v adv n) [emphasising comparative] än (adj v adv n) [emphasising comparative]
même (a) [général] exakt (a) [général]
même (a) [intensif] lika (a) [intensif]
même (a) [général] lika (a) [général]
même (adv adj pronoun) [similar, alike] lik (adv adj pronoun) {n} [similar, alike]
même (o) [intensif] ändå (o) [intensif]

Franska Svenska översättingar