Söktermen manque har 4 resultat
Hoppa till
FR Franska SV Svenska
manqué (a) [effort] misslyckad (a) [effort]
manqué (a) [effort] förfelad (a) [effort]
manqué (a) [effort] fruktlös (a) [effort]
manqué (a) [effort] felslagen (a) [effort]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för manque SV Översättningar
défaut [économie] m skavank (u)
faute [économie] f regelbrott
privation [économie] f umbärande {n}
déficit [économie] m underskott {n}
absence [économie] f frånvaro (u)
pénurie [carence] f knapphet (u)
déficience [faiblesse] f brist (u)
famine [pauvreté] f svält (u)
détresse [pauvreté] f nödsituation (n v)
besoin [pauvreté] m krav {n}
misère [pauvreté] f ve (u)
indigence [pauvreté] f armod {n}
disette [pauvreté] f hungersnöd (u)
pauvreté [dénuement] f fattigdom (u)
restriction [faim] f förbehåll {n}
jeûne [faim] m fastetid
trou [langue] m nålsöga
faiblesse [langue] f svaghet (u)
carence [pénurie] f brist (u)
défaillance [pénurie] f yrsel (u)