Söktermen manque de prévoyance har ett resultat
Hoppa till
FR Franska SV Svenska
manque de prévoyance (n) [conduite] {m} lättsinne (n) {n} [conduite]

FR SV Översättningar för manque

manqué (a) [effort] misslyckad (a) [effort]
manqué (a) [effort] förfelad (a) [effort]
manqué (a) [effort] fruktlös (a) [effort]
manqué (a) [effort] felslagen (a) [effort]

FR SV Översättningar för de

de (o) [général] för (o) [général]
de (o) [comparaison] än (o) [comparaison]
de (o) [général] till (o) [général]
de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] till (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
de (o) [concernant] beträffande (o) [concernant]
de (o) [concernant] angående (o) [concernant]
de (prep adv adj) [concerning] angående (prep adv adj) [concerning]
de (o) [concernant] med avseende på (o) [concernant]
de (o) [lieu] (o) [lieu]

FR SV Översättningar för prévoyance

prévoyance (n) [ability to foresee or prepare wisely for the future] {f} framsynthet (n) [ability to foresee or prepare wisely for the future] (u)
prévoyance (n) [avenir] {f} förutseende (n) {n} [avenir]