Söktermen med avseende på har 27 resultat
SV Svenska FR Franska
med avseende på (o) [association] à propos de (o) [association]
med avseende på (o) [beträffande] s'agissant de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] s'agissant de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] s'agissant de (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] en ce qui a trait à (o) [beträffande]
SV Svenska FR Franska
med avseende på (o) [association] en ce qui a trait à (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] en ce qui a trait à (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] à l'égard de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] à l'égard de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] à l'égard de (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] au sujet de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] au sujet de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] au sujet de (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] à propos de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [allmän] de (o) [allmän]
med avseende på (o) [allmän] à propos de (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] pour ce qui est de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] pour ce qui est de (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] pour ce qui est de (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] en ce qui concerne (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] en ce qui concerne (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] en ce qui concerne (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] concernant (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] concernant (o) [association]
med avseende på (o) [allmän] concernant (o) [allmän]
med avseende på (o) [beträffande] de (o) [beträffande]
med avseende på (o) [association] de (o) [association]

SV FR Översättningar för med

med (o) [allmän] de (o) [allmän]
med (o) [drag] de (o) [drag]
med (o) [medel] de (o) [medel]
med (o) [multiplikation] de (o) [multiplikation]
med (o) [när det gäller] de (o) [när det gäller]
med (o) [position] de (o) [position]
med (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
med (o) [vid samma tempo som] de (o) [vid samma tempo som]
med aussi
med (adv) [likewise] aussi (adv) [likewise]

SV FR Översättningar för avseende

avseende (n) [detalj] {n} égard (n) {m} [detalj]
avseende (n) [detalj] {n} rapport (n) {m} [detalj]

SV FR Översättningar för

(o) [egendom] de (o) [egendom]
sur
(o) [preposition] sur (o) [preposition]
(o) [allmän] concernant (o) [allmän]
(o) [allmän] en ce qui concerne (o) [allmän]
(o) [allmän] à propos de (o) [allmän]
écouter
(o) [tid] vers (o) {m} [tid]
(o) [allmän] au sujet de (o) [allmän]
(o) [yta] dessus (o) {m} [yta]