Söktermen mettre de l'ordre dans har 5 resultat
Hoppa till
FR Franska SV Svenska
mettre de l'ordre dans (v) [nettoyage] ordna (v) [nettoyage]
mettre de l'ordre dans (v) [nettoyage] tömma (v) [nettoyage]
mettre de l'ordre dans (v) [nettoyage] snygga upp (v) [nettoyage]
mettre de l'ordre dans (v) [nettoyage] rensa (v) [nettoyage]
mettre de l'ordre dans (v) [nettoyage] städa (v) [nettoyage]

FR SV Översättningar för mettre

mettre (v) [mouvement] sticka (v) [mouvement] (informal)
mettre (v n) [to use in place of something else, with the same function] ersätta (v n) [to use in place of something else, with the same function]
mettre (v) [général] stoppa (v) [général]
mettre (v) [mouvement] stoppa (v) [mouvement]
mettre (v) [vêtements] sätta på (v) [vêtements]
mettre (v) [vêtements] dra på (v) [vêtements]
mettre (v) [appliquer] applicera (v) [appliquer]
mettre (v) [appliquer] stryka på (v) [appliquer]
mettre (v) [appliquer] lägga på (v) [appliquer]
mettre (v) [appliquer] anbringa (v) [appliquer]

FR SV Översättningar för de

de (o) [général] för (o) [général]
de (o) [comparaison] än (o) [comparaison]
de (o) [général] till (o) [général]
de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] till (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
de (o) [concernant] beträffande (o) [concernant]
de (o) [concernant] angående (o) [concernant]
de (prep adv adj) [concerning] angående (prep adv adj) [concerning]
de (o) [concernant] med avseende på (o) [concernant]
de (o) [lieu] (o) [lieu]

FR SV Översättningar för dans

dans (o) [dans chaque] (o) [dans chaque]
dans (o) [préposition] (o) [préposition]
dans (prep) [with the source or provenance of or at] från (prep) [with the source or provenance of or at]
dans (o) [dans chaque] inuti (o) [dans chaque]
dans (o) [préposition] inuti (o) [préposition]
dans (o) [dans chaque] inne i (o) [dans chaque]
dans (o) [préposition] inne i (o) [préposition]
dans (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)] genom (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)]
dans (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)] igenom (prep adj adv n) [surrounded by (while moving)]
dans (o) [dans chaque] i (o) [dans chaque]