Söktermen mot har 40 resultat
SV Svenska FR Franska
mot (o) [förslag] envers (o) {m} [förslag]
mot (o) [attityd] contre (o) [attityd]
mot (o) [förslag] contre (o) [förslag]
mot (o) [gentemot] contre (o) [gentemot]
mot (prep conj) [in a contrary direction to] contre (prep conj) [in a contrary direction to]
SV Svenska FR Franska
mot (conj prep) [in opposition to] contre (conj prep) [in opposition to]
mot (prep conj) [in opposition to] contre (prep conj) [in opposition to]
mot (o) [allmän] envers (o) {m} [allmän]
mot (o) [attityd] envers (o) {m} [attityd]
mot (o) [allmän] contre (o) [allmän]
mot (o) [gentemot] envers (o) {m} [gentemot]
mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] envers (particle prep adv) {m} [used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot (o) [allmän] en comparaison de (o) [allmän]
mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] au (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot (o) [riktning] chez (o) [riktning]
mot (prep conj) [as protection from] face à (prep conj) [as protection from] (conj prep)
mot (conj prep) [in opposition to] face à (conj prep) [in opposition to] (conj prep)
mot (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship] de (particle prep adv) [used after certain adjectives to indicate a relationship]
mot (prep) [against] contre (prep) [against]
mot (o) [allmän] par rapport à (o) [allmän]
mot (o) [gentemot] opposé à (o) [gentemot]
mot (o) [förslag] opposé à (o) [förslag]
mot (o) [attityd] opposé à (o) [attityd]
mot (o) [allmän] opposé à (o) [allmän]
mot (conj prep) [towards] pour (conj prep) [towards]
mot (o) [association] à l'égard de (o) [association]
mot (prep) [against] avec (prep) [against]
mot (o) [tid] vers (o) {m} [tid]
mot (o) [position] vers (o) {m} [position]
mot (prep adj) [in the direction of] vers (prep adj) {m} [in the direction of]
mot (o) [allmän] vers (o) {m} [allmän]
mot (o) [association] concernant (o) [association]
mot (o) [riktning] sur (o) [riktning]
SV Synonymer för mot FR Översättningar
korsväg [vägskäl] (u vurk
till [mygg] tot
FR Franska SV Svenska
mot (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} term (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] (u)
mot (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} begrepp (n v) {n} [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge]
mot (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] {m} beteckning (n v) [word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge] (u)
mot (n) [message] {m} kort brev (n) {n} [message]
mot {m} ord {n}
mot (n v int) [computing: fixed-size group of bits handled as a unit] {m} ord (n v int) {n} [computing: fixed-size group of bits handled as a unit]
mot (n) [général] {m} ord (n) {n} [général]

Franska Svenska översättingar

FR Synonymer för mot SV Översättningar
proverbe [sentence] m 箴言 (zhēnyán)
parole [sentence] f 語言
tour [locution] m 塔樓
langage [locution] m 語言
expression [locution] f 表情
lettre [missive] f (xìn)
phrase [parole] f 句子 (jùzi)