Söktermen omsätta har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska FR Franska
omsätta (v) [sälja] faire un chiffre d'affaires de (v) [sälja]
SV Synonymer för omsätta FR Översättningar
försälja [avyttra] vendre
avsätta [avyttra] allouer
överföra [omvandla] transférer
förverkliga [omsätta i handling] incarner
realisera [omsätta i handling] vendre
sätta i verket [omsätta i handling] effectuer
förnya [omsätta] innover