Söktermen opinion har 9 resultat
SVSynonymer för opinionFRÖversättningar
tanke[åsikt](upensée{f}
känsla[åsikt](uimpression{f}
mening[åsikt](uphrase{f}
tro[åsikt]supposer
idé[åsikt](uidée{f}
smak[åsikt](usaveur{f}
förnimmelse[åsikt]sensation{f}
uppfattning[åsikt](uopinion{f}
fraktion[parti](ufaction
intressegrupp[parti]groupe d'intérêt
omdöme[mening]ndiscrétion{f}
betraktelsesätt[mening]noptique{f}
hållning[mening](uconduite{f}
värdering[mening](uévaluation{f}
åsikt[mening](uopinion{f}
sinnelag[tankar]ntête{f}
utlåtande[avgörande]opinion{f}
resolution[avgörande]résolution{f}
dom[avgörande](uon
FRFranskaSVSvenska
opinion{f} mening(u)
opinion(n)[commentaire]{f} yttrande(n){n}[commentaire]
opinion(n)[idée]{f} yttrande(n){n}[idée]
opinion{f} uppfattning(u)
opinion{f} yttrande{n}
opinion{f} omdöme{n}
opinion{f} tycke{n}
opinion{f} utlåtande
opinion{f} åsikt(u)

Franska Svenska översättingar

FRSynonymer för opinionSVÖversättningar
pensée[jugement]ffundering
point de vue[jugement]mbetraktelsesätt{n}
sentiment[jugement]mkänsla(u)
conviction[jugement]ftro
croyance[jugement]ftro
estimation[jugement]fuppskattning(u)
sens[jugement]mbetydelse(u)
sentence[jugement]futslag{n}
voix[jugement]fomröstning
suffrage[jugement]mrösträtt(u)
vote[jugement]mvotiska(proper)
arrêt[jugement]mstopp{n}
avis[jugement]mkungörelse(u)
foi[persuasion]ftro
idée[état mental]ftanke(u)
optique[état mental]foptik(u)
jugement[état mental]mdom(u)
compréhension[état mental]fförståelse(u)
discernement[état mental]mskarpsinne{n}
intelligence[état mental]fintelligens(u)