Söktermen ordna har 50 resultat
SV Svenska FR Franska
ordna (v) [matematik] classifier (v) [matematik]
ordna (n v) [arrange in order] ranger (n v) [arrange in order]
ordna (v) [klassifikation] ranger (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] ranger (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] ranger (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] ranger (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] mettre de l'ordre dans (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] mettre de l'ordre dans (v) [matematik]
ordna (v) [rengöring] mettre de l'ordre dans (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] faire (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] faire (v) [matematik]
ordna (v) [rengöring] faire (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] classifier (v) [klassifikation]
ordna (v) [rengöring] vidanger (v) [rengöring]
ordna (v) [ordnande] classifier (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] classifier (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] mettre en ordre (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] mettre en ordre (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] mettre en ordre (v) [ordnande]
ordna (v) [problem] mettre en ordre (v) [problem]
ordna (v) [rengöring] mettre en ordre (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] diviser (v) [klassifikation]
ordna (n v) [arrange in order] trier (n v) [arrange in order]
ordna (v) [klassifikation] grouper (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] grouper (v) [ordnande]
ordna (v) [ordnande] agencer (v) [ordnande]
ordna (v) [problem] résoudre (v) [problem]
ordna (v) [rengöring] vider (v) [rengöring]
ordna (v) [justera] ajuster (v) [justera]
ordna (v) [klassifikation] disposer (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] disposer (v) [ordnande]
ordna (v) [gärning] arranger (v) [gärning]
ordna (v) [klassifikation] arranger (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] arranger (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] arranger (v) [ordnande]
ordna (v) [problem] arranger (v) [problem]
ordna (v) [rengöring] arranger (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] agencer (v) [klassifikation]
ordna (v) [justera] régler (v) [justera]
ordna (v) [klassifikation] répartir (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] répartir (v) [ordnande]
ordna (v) [klassifikation] aligner (v) [klassifikation]
ordna (v) [ordnande] aligner (v) [ordnande]
ordna (v) [klassifikation] classer (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] classer (v) [matematik]
ordna (v) [ordnande] classer (v) [ordnande]
ordna (v) [rengöring] classer (v) [rengöring]
ordna (v) [klassifikation] ordonner (v) [klassifikation]
ordna (v) [matematik] ordonner (v) [matematik]
ordna (v) [rengöring] ordonner (v) [rengöring]