Söktermen har 14 resultat
SV Svenska FR Franska
(o) [egendom] de (o) [egendom]
sur
(o) [preposition] sur (o) [preposition]
(o) [allmän] concernant (o) [allmän]
(o) [allmän] en ce qui concerne (o) [allmän]
SV Svenska FR Franska
(o) [allmän] à propos de (o) [allmän]
écouter
(o) [tid] vers (o) {m} [tid]
(o) [allmän] au sujet de (o) [allmän]
(o) [yta] dessus (o) {m} [yta]
en
(o) [allmän] en ce qui a trait à (o) [allmän]
(o) [på varje] dans (o) [på varje]
(prep adv adj) [in the immediate neighborhood of] aux environs de (prep adv adj) [in the immediate neighborhood of]
SV Synonymer för FR Översättningar
i gång [tänd] en cours
av [per] par {m}
efter [per] derrière {m}
via [för] via
med [för] accompagné
medelst [för] à travers
genom [för] génome
om [för] soit
per [för] au